Elevinformation - under studier på Vux

På Vuxenutbildningen i Kristianstad utgår vi ifrån aktivt deltagande och aktivt lärande. På den här sidan får du några tips för att lyckas med dina studier på Vuxenutbildningen.

Vi rekommenderar även att du tar del av innehållet på sidan Elevinformation - inför studier på Vux.

Digital lärplattform

Under 2024 byter Barn- och utbildningsförvaltningen digitalt arbetsverktyg i undervisningen. För vuxenutbildningen innebär det en stegvis övergång från Google Workspace till Microsoft 365 for Education. Under våren 2024 kommer en del kurser bedrivas i det nya systemet med Teams for Education samtidigt som andra ligger kvar i Google Classroom. Du får information i ditt antagningsbesked om vilken lärplattform du ska använda.

Google Workspace

M365fE

Microsoft 365 fungerar bäst i webbläsaren Edge.

Studieteknik

För att lyckas med studierna är det viktigt att du använder dig av en god studieteknik. Klicka på dokumentet "Studieteknik" här nedan för att läsa mer.

Informationssökning, källkritik och källhänvisning

Behöver du söka information till ditt skolarbete? På den här sidan får du tips om var du kan hitta bra information. Du får också reda på hur du hänvisar till olika källor samt hur du håller dig kritiskt till den information du hittar.

Plan mot kränkande behandling

Alla skolor ska ha en Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier som beskriver arbetet kring att behandla alla elever likvärdigt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?