Projektbidrag, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Bidraget kan sökas för projekt som stärker det offentliga kulturlivet i Kristianstads kommun. Projektbidrag kan även sökas för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

Vem kan söka

 • Föreningar
 • Kulturaktörer (företag)

Bidraget kan användas till

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Investeringar och projekt
 • Kultur
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser. Se länk:

Villkor

 • Projektbidraget kan sökas av föreningar, företag eller stiftelse.
 • Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs.
 • I ansökan ska den tilltänkta projekttiden anges.
 • Efter beslut om bidrag utbetalas pengarna direkt.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att projektet genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.
 • Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat bidrag ska bidraget betalas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att bidraget ska gå till annat än ändamålet anger.

Ansökan

 • Ansökan görs med e-tjänst eller på blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Projektredovisning

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?