Projektbidrag, fritid

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra projekt som ligger i linje med någon eller några av de fem strategier som finns med i kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska strategi. Det kan också innebära att arbeta med någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera tävlingar/arrangemang i en uppstartsfas.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Investeringar och projekt
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser. Se länk:

Bidragsberättigad idrotts- och fritidsförening kan söka projektbidrag och det är möjligt att söka löpande under året, dock innan projektets start.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Ansökan om projektbidrag för tävlingar/arrangemang beviljas i högst tre år.
 • I ansökan ska den tilltänkta projekttiden anges.
 • Efter beslut om bidrag utbetalas pengarna direkt.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att projektet genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.
 • Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat bidrag ska bidraget betalas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att bidraget ska gå till annat än ändamålet anger.

Ansökan

 • Ansökan görs med e-tjänst eller på blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?