Föreningsbidrag inom omsorgen

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Vem kan söka

 • Föreningar
 • Organisationer

Bidraget kan användas till

 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ideella organisationer och pensionärsorganisationer kan ansöka om föreningsbidrag. Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Nästa ansökningsperiod öppnar 1 januari 2024 med sista ansökningsdag 29 februari 2024.

Tänk på att er förening måste vara en bidragsberättigad förening i kommunens föreningsregister Rbok för att kunna ansöka om bidragen. Är ni inte detta så hittar ni all information om hur ni går tillväga här:

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Här nedan följer information om lägsta krav på en förening för att vara registrerad i kommunens föreningsregister och för att vara en bidragsberättigad förening.

Villkor för registrerad förening

Registrerade ideella föreningar kan boka tider i kommunens anläggningar till föreningstaxa samt synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida. Följande gäller:

 • Bedriver verksamhet i Kristianstads kommun.
 • Registrerat föreningen hos Skatteverket och därmed tilldelats ett organisationsnummer.
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och ha underskrivet bildandemötesprotokoll. Dessa laddas upp i Rbok i samband med ansökan till föreningsregistret i Rbok.
 • Valt styrelse.
 • Uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.
 • Delar uppfattningen om alla människors lika värde.
 • Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet uppdatera föreningsuppgifterna till Kristianstads kommun, med aktuella kontaktuppgifter till föreningen. Vid förändring av stadgar ska dessa laddas upp i Rbok.

Villkor för bidragsberättigad förening

Utöver de krav som gäller för att bli en registrerad ideell förening krävs följande för att bli en bidragsberättigad ideell förening, och därmed kunna söka bidrag i Kristianstads kommun:

 • Ha sitt säte i Kristianstads kommun.
 • Senast två månader efter årsmötet ladda upp underskrivet årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kommunens föreningsregister.
 • Inneha PlusGiro, Bankgiro alternativt bankkonto.
 • En lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person, dispens kan ges för föreningar som är skyldiga att ha en lägre medlemsavgift via sin riksorganisation.

Grundläggande krav på föreningen för att söka bidrag inom omsorgsnämndens verksamhetsområde

 • Föreningen är registrerad i Kristianstad kommuns föreningsregister och är bidragsberättigad förening i Kristianstads kommun.
 • Föreningen uppdaterar årligen revisionsberättelsen i samband med ny ansökan.
 • Föreningens syfte är att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 25 betalande medlemmar som är folkbokförda i Kristianstads kommun.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och betraktas som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte. Läs mer här:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?