Arrangörsstöd, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun.

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Arrangörsstödet kan sökas av föreningar som arrangerar serier av offentliga kulturevenemang.
 • För serier/arrangemang som löper under året gäller föreningens kommande verksamhetsberättelse och bokslut som uppföljning.

Ansökan

 • Ansökan görs med e-tjänst i Rbok eller på blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks löpande under året.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?