Låneregler och avgifter

För att få tillgång till bibliotekens tjänster måste du godkänna våra låneregler. Här kan du ta del av dem och här hittar du också information om bibliotekens olika avgifter och taxor. Välkommen!

Låneregler

Genom att visa legitimation och acceptera bibliotekets låneregler får du ett första lånekort gratis. Det är gratis att låna, men lånereglerna måste följas.

För att kunna låna måste du ha med dig ditt lånekort, men du kan också låna genom att slå in ditt personnummer i våra automater. Du måste också ha en fyrsiffrig pinkod.

Lånekortet är en värdehandling, tänk därför på att anmäla om ditt kort har kommit bort. Kortets ägare eller, för minderårig, vårdnadshavare ansvarar för allt som lånas på kortet och är skyldig att ersätta skadat eller förkommet material.

Om lånat material trots påminnelser inte återlämnas, får du en faktura som tar upp ersättningsbelopp, övertidsavgift samt administrationsavgift. Ouppklarade lån kan leda till att kortet spärras. Obetalda förseningsavgifter över 200 kr leder till att lånekortet spärras.

Som regel har du rätt till omlån tre gånger, lån kan dock inte förlängas om boken är beställd av annan låntagare.

Anmäl genast förlorat eller stulet lånekort samt adress- eller namnändring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra lånereglerna under avtalstiden, nya regler anslås på denna sida och på biblioteket.

Låntagarregistret

Som låntagare registreras du i låntagarregistret, som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Vi lämnar inte ut några uppgifter till någon om personer som finns registrerade i vårt register. Du har rätt att få reda på vilken information som finns om dig i vårt register.

Avgifter

Kostnader för förseningsavgifter

Förseningsavgifter

Kostnad

Vanligt lån (ej barnmedie/barnkort)


5 kr media/dag


Tidskrifter


5 kr media/dag


Fjärrlån


5 kr media/dag


DVD, spelfilm, musikfilm, faktafilm


5 kr media/dag


Maximal kostnad


250 kr/lånetillfälle


Spärrgräns


200 kr


Förkommen media, schablonbelopp*


 


Vuxenbok (inklusive ljudbok)


300 kr


Barnbok (inklusive ljudbok)


200 kr


Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat


100 kr


CD


200 kr


DVD, spelfilm, fakta, musik, spel


600 kr


Språkkurs


400 kr


Fjärrlån


Priset sätts av långivande bibliotek


*För speciellt värdefulla och svårersättliga media kan en högre ersättning krävas.


 


Andra tjänster*


 


Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs F–6)


700 kr


Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs 7–9 + gymnasiet)


900 kr


Biblioteksvisning inkl. bibliotekskunskap på biblioteket för en klass (max 20 elever)


700 kr


Bokprat på personalmöte i skolan


1000 kr


Bokprat på föräldramöte i skolan


1000 kr


Bokprat för folkhögskola/företag/organisation


1000 kr


* Gäller ej kommunala skolor eller friskolor som har avtal med Skolbibliotekscentralen.

 


 

 

Kostnader för andra avgifter

Andra avgifter

Kostnad

Kopiering, scanning och utskrifter A4


5 kr/sida


Kopiering, scanning och utskrifter i färg A4


5 kr/sida


Kopiering, scanning och utskrifter A3


10 kr/sida


Kopiering, scanning och utskrifter i färg A3


10 kr/sida


Ej uthämtat fjärrlån


25 kr/beställning


Fjärrlånad artikel


Faktisk kostnad


Nytt lånekort, (barn+vuxen)


20 kr


Utlandslån


Särskild taxa


Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat


100 kr


CD


200 kr


DVD, spelfilm, fakta, musik, spel


600 kr


Språkkurs


400 kr
Kostnader för förekommen media

Förkommen media, schablonbelopp*

kostnad

Vuxenbok (inklusive ljudbok)


300 kr


Barnbok (inklusive ljudbok)


200 kr


Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat


100 kr


CD


200 kr


DVD, spelfilm, fakta, musik, spel


600 kr


Språkkurs


400 kr


Fjärrlån


Priset sätts av långivande bibliotek


*För speciellt värdefulla och svårersättliga media kan en högre ersättning krävas.


 
Kostnader för andra tjänster

Andra tjänster*

kostnad

Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs F–6)


700 kr


Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs 7–9 + gymnasiet)


900 kr


Biblioteksvisning inkl. bibliotekskunskap på biblioteket för en klass (max 20 elever)


700 kr


Bokprat på personalmöte i skolan


1000 kr


Bokprat på föräldramöte i skolan


1000 kr


Bokprat för folkhögskola/företag/organisation


1000 kr


* Gäller ej kommunala skolor eller friskolor som har avtal med Skolbibliotekscentralen.


 Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?