Praktik på eftergymnasial nivå

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd praktik för dig som studerar vidare efter gymnasiet.

I många utbildningsprogram är en del av utbildningen förlagd till en arbetsplats, så kallad praktik. För många studerande är valet av praktikplats självklart, för andra är det svårare att hitta rätt. Hos oss finns det många verksamheter inom många olika områden allt från förskola, äldreomsorg, bibliotek, ekonomi till anläggningsarbete.

Vi ser studerande som ett värdefullt inslag i verksamheten och många arbetsplatser har en lång erfarenhet av att bidra till lärande på detta sätt. En del program på högskolan Kristianstad har en egen upparbetad relation med en kontaktperson i kommunen.

Varje förvaltning har en kontaktperson som du kan kontakta för att ta reda på om det finns en möjlighet för dig att få din praktik hos oss.

Kontaktlista
FörvaltningKontaktpersonTelefonnummer
Barn- och utbildningsförvanltningenCatharina Thuvesson044-13 64 21
OmsorgsförvaltningenMary Alvarsson Marks044-13 68 18
Arbete och välfärdsförvaltningenMadeleine Hänninen044-13 56 53
Tekniska förvaltningenCecilia Frisk044-13 42 88
KommunledningskontoretKatarina Rehn044-13 53 96
Kultur- och fritidsförvaltningenHåkan Fristedt044-13 58 60
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenAnmälan
RäddningstjänstenLouise Åkesson044- 13 50 61

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll