Lärare, Lingenäs grundsärskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Lingenässkolan är en av Kristianstads nya skolor! Den stod klar för inflyttning hösten 2019.

En skola är inte bara en plats, utan en verksamhetsidé med tydlig pedagogisk inriktning för att få alla barn att lyckas enligt mottot för Lingenässkolan – ”här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli”. Lingenässkolan är en F-6 skola som inrymmer såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet. Lingenässkolan är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Skolans fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, lärare fth/förskollärare och elevassistenter. Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Kärnan i vår pedagogiska helhetsidé att ”här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli” genomsyrar all verksamhet på skolan. Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. På Lingenässkolan vistas eleverna i en trygg miljö där de blir bemötta för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag. Till vår verksamhet i grundsärskolan söker vi en ny kollega. Undervisningen kommer att vara förlagd i en klass med inriktning för elever med autism.

Arbetsuppgifter

Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation att som speciallärare undervisa i grundsärskolans ämnen och områden. I andra hand söker vi dig med lärarlegitimation att undervisa i grundskola och som studerar/vill studera vidare till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i grundsärskolan.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring utveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2021-01-12. Placering är på Lingenäs grundsärskola.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Johan Iversen på telefon 0733-13 63 21.

Sista ansökningsdag är 2020-11-27.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform månadslön
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/565
Kontakt Johan Iversen, 0733-13 63 21
Facklig företrädare : Maria Svensson, LF, 0724-67 93 01
Sista ansökningsdag 2020-11-27