Lärare åk 2-3, Montessoriinriktning, Sånnaskolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Sånnaskolan ligger i natursköna Åhus med mycket goda kommunikationer till Kristianstad. Skolan är en alldeles nybyggd åk F-6 skola som from i höst välkomnar tre paralleller i åk F-6 och tre klasser i Montessori. Sånnaskolan är auktoriserad Montessoriskola och Kristianstad kommuns enda kommunala skola, med ett spår från åk F-6, där man undervisar enligt Montessoripedagogiken i åldersblandade klasser.

Tjänsten är förlagd i åk 2-3 Montessori där man arbetar tillsammans i arbetslag med andra erfarna Montessorilärare. Den innebär mentorskap för eleverna i åk 2-3.

Sånnaskolan har mycket engagerad personal, som jobbar medvetet med skol- och fritidshemsutveckling och måluppfyllelsen är god. Atmosfären kännetecknas av vänlighet. Många av lärarna har arbetat länge på skolan, vilket vittnar om hög trivsel i personalgruppen. Vi hoppas att du vill bli en av oss i teamet och vara med från start i den nya skolan.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
Kristianstads kommun -välkommen att arbeta som lärare hos oss.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

 

Arbetsuppgifter

Som lärare hos oss motiverar du eleverna till lärande och eget ansvarstagande. Du är en trygg vuxen som skapar en god lärandemiljö, som karakteriseras av ömsesidig respekt och samarbete. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av tillit och trygghet. Du tar del av händelser i omvärlden, ungdomars vardag och aktuell forskning.

Alternativa lärverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen såväl som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig i första hand som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-3 i ämnena svenska, matematik, so och no i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper enligt ovan på högskolenivå. Du behöver också pedagogisk utbildning på högskolenivå liksom tidigare utbildning i Montessoripedagogiken motsvarande 30 hp. Erfarenhet av att bedriva undervisning är ett krav och vi ser gärna att du har av arbete som lärare och med barn och ungdomar.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Vi vill att du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår krävs i rollen. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

 

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en allmän visstidsanställning på heltid under perioden 2021-01-12 - 2021-06-18 med möjlighet till förlängning.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carina Jörnland, rektor på telefon 0733-13 46 49.

Sista ansökningsdag är 2020-11-30.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/560
Kontakt Carina Jörnland, rektor, 0733-13 46 49
Facklig företrädare Malin Olofsson Flink, LF, 044-13 47 05
Lisa Sigurdsson, LR, 044-13 47 05
Sista ansökningsdag 2020-11-30