Förskollärare i förskolan, Talldungens, Kryddgårdens och Fyrens förskolor


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Talldungens, Kryddgårdens och Fyrens förskolor ingår i grupp om 7 förskolor i Åhus som tillsammans arbetar för att ge likvärdiga förutsättningar till utveckling. På våra förskolor är helheten kring barnet av stor vikt. Därför är såväl en positiv, kreativ miljö som bemötande och tydliggörande pedagogik viktiga frågor att arbeta med. Vi utvecklar ständigt vår lärmiljö ute och inne för att främja det lustfyllda lärandet. Kryddgårdens och Fyrens förskolor är idrottsförskolor med extra fokus på motorikens inverkan på inlärning och välbefinnande.

Åhus förskolor erbjuder närhet till natur, både skog och hav. Vi erbjuder dig ett positivt arbetsklimat med engagerade pedagoger. Vi väntar på dig som vill vara med och driva vårt utvecklingsarbete framåt.

 Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för och leder de målstyrda processerna i undervisningen utifrån läroplanens mål. Du arbetar systematiskt med att planera, följa upp, utvärdera och analysera utbildningen.

Tillsammans med dina kollegor skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg och tydligt strukturerade lärmiljöer utifrån varje barns förutsättningar. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och engagerande ledare väl förtrogen med yrkesprofessionen. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget, har en god förmåga till samarbete som bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan och gärna utbildning i teckenkommunikation, TAKK samt IDCP-utbildning. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare, arbete inom skola eller omsorg och ledarerfarenhet från barnverksamhet.

Vi söker dig som har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö.Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Som förskollärare har du förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år. Arbetet kräver att du kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder fyra tillsvidareanställningar på heltid med start 2020-08-10. Två av tjänsterna är med placering på Kryddgårdens förskola, en på Fyrens förskola och den fjärde på Talldungens förskola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta rektor Kerstin Beyhammar, 044-13 46 28 eller rektor Anne Olsson, 044-13 46 36.

Sista ansökningsdag är 2020-05-24.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/236
Kontakt Kerstin Beyhammar, rektor, 044 -13 46 28
Anne Olsson, rektor, 044 - 13 46 36
Facklig företrädare Camilla Traband, Lärarförbundet, 0733-13 28 56
Sista ansökningsdag 2020-05-24