Lärare till Resursskolan


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker dig som vill göra skillnad och arbeta med barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Huvuduppdraget är att genom kvalitativ undervisning och skapande av samarbetsallians med alla, för eleven viktiga personer, tillsammans bidra i elevernas utveckling och välmående. Du bidrar inom ramen för skolans uppdrag med din kompetens och ditt engagemang. Vidare samarbetar du med dina arbetskollegor inom hela resursskolans verksamhet. Du bidrar i interaktion med andra till att utveckla verksamheten på ett lösningsfokuserat sätt, skapar en kreativ lärmiljö och hittar därigenom vägar till en god utveckling samt ökad måluppfyllelse.

Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter

Vi söker två lärare med läraruppdrag i årskurserna F-6 respektive 6-9. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Som lärare på Resursskolan kommer du att samarbeta med olika resursfunktioner såsom stöd- och hälsoenhet, psykolog, specialpedagog och logoped. Inom vår verksamhet har vi en väl utbyggd elevhälsa och vi samarbetar dagligen med många externa kontakter såsom BUP, barnhabilitering och arbete- och välfärdsförvaltningen.

Kvalifikationer

Till tjänsten som lärare i årskurs F-6 söker vi i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i ämnena SO och/eller NO i åk 1-6 i grundskolan. Till tjänsten som lärare i årskurs 6-9 söker vi i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i något av ämnena svenska, matematik och/eller engelska i åk 6-9 i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i relevanta ämnen enligt förstahandskravet. Pedagogisk utbildning på högskolenivå är meriterande.

Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i grundskolan och har erfarenhet av att bedriva undervisning. Arbete med barn och ungdomar i åldrarna 6-12 år respektive 12-16 år är meriterande. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och vi ser gärna att du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

Arbetet kräver att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden och kunna förstå och ha en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad inom kommunen. 

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. I rollen bör du ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd och stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse och ett vikariat med start HT-20 till och med VT-21. Placering är på Resursskolan i Kristianstad. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Monica Åängasköld på telefon 0733-13 48 30.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2020-06-28.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2020/126
Kontakt Monika Åängasköld, rektor, 0733-13 48 30
Facklig företrädare Eva Ekblad Johansson, Lärarförbundet, 0733-58 28 63
Niklas Johansson, Lärarnas Riksförbund, 044-309 18 34
Sista ansökningsdag 2020-06-28