Förskollärare, Tvedegårds förskola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

På Tvedegårds förskola arbetar vi tillsammans för att skapa en verksamhet där barnet får utvecklas och tillägna sig nya kunskaper utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar i team där sju förskollärare och barnskötare ansvarar för utbildningen på två avdelningar. Vi ser barnet som kompetent, där dess nyfikenhet och intressen styr utbildningen och undervisningen. Vi tar ansvar för den verksamhet som vi bedriver och tillsammans strävar vi efter en hög kvalitet i utbildningen. Vår vision är glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande. I skolområde Norra har vi en utvecklare som ingår i förskolans ledningsteam och leder områdets utvecklingsgrupp. Vårt arbetssätt präglas av samarbete, kollegialt lärande och pedagogisk reflektion. Tillsammans skapar vi framtidsmod! 

Välkommen med din ansökan!


Arbetsuppgifter

Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för utbildning och undervisning där barnen ska ges rika möjligheter till positiva upplevelser. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument utifrån vilka du planerar, genomför, dokumenterar och analyserar den pedagogiska verksamheten. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en god relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. 

I kollegiala samtal bidrar du med dina kunskaper och tankar då du på schemalagd arbetstid deltar i analysgrupper, lärgrupper, ansvarsgrupper och teamplanering. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och kollegialt lärande, dokumentation, analys, observation och uppföljning. Genom att du som pedagog ges goda förutsättningar att utveckla dig själv bidrar du till att utveckla verksamheten och nå våra utvecklingsmål.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan eller är på sista terminen på din förskollärarutbildning.  Du behöver också ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare eller erfarenhet inom skola och omsorg alternativt ledarerfarenhet från barnverksamhet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt kan att omsätta dessa i praktiken. Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap och intresse för naturvetenskapligt arbete såsom kemi och fysik i förskolan är meriternade. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med start 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Annika Ericsson, rektor på telefon 0733-13 49 77.


Sista ansökningsdag är 2019-09-01

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/609
Kontakt Annika Ericsson, 0733-13 49 77
Facklig företrädare Christina Månsson, Lärarförbundet, 0733-13 49 84
Sista ansökningsdag 2019-09-01