Lärare i fritidshem, Linderöds skola


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker nu en lärare i fritidshem till Linderöds skola!

Vi är stolta över våra barn och ungdomar och vi har ett härligt klimat bland eleverna på skolan. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan och här finns ett starkt pedagogiskt intresse och en stor vilja att tillsammans ta sig an de utmaningar som dyker upp. Under 2018/2019 har vi arbetat med digitalisering och bemötande (ICDP) som utvecklingsområden.

Linderöds skola är F-3-skolan som präglas av en lugn och vänlig atmosfär där elever, lärare och övrig personal trivs och tar väl hand om varandra. På skolan går runt 25 elever, vilka är uppdelade i en F-1:a och en 2-3:a. Vi har ett fritidshem för eleverna i åk F-6 och som samverkar kring öppningar och stängningar med förskolan i Linderöd, som även den finns integrerad i skolans lokaler. Skolan tillhör Tollarp och Linderöds rektorsområde och leds av två rektorer med ansvar för F-3 och fritidshem respektive 4-9. Vi ser samverkan i hela linjen – en röd tråd - som mycket viktig och elevvården leds av ett gemensamt elevhälsoteam.

Vill du vara med och utveckla vår skola? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning som lärare i skolan inom idrott, bild eller musik. Arbetet i skolan planeras tillsammans med rektor och undervisande klasslärare där vi utgår från verksamhetens behov och dina behörigheter i lärarlegitimationen.

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem och bör även ha lärarlegitimation för årskurs 1-3 i ämnena idrott, bild eller musik i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom pedagogisk verksamhet samt från arbete som lärare i fritidshem.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Vi ser gärna att du har kunskap och intresse kring olika kulturer.

Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation. Förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig samt kunna välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs även det i arbetet. Du bör ha god förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder ett vikariat på heltid under perioden 190923-200814 med placering på Linderöds skola. Du ska ha möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver, både öppna och stänga. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Paula Lundin på telefon 044-134504.

Sista ansökningsdag är 2019-08-05

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linderöd
Referensnummer BUF-2019/573
Kontakt Paula Lundin, 044-13 45 04
Facklig företrädare Pär Tammo, LR, 0738-53 21 12
Pricilla Johansson, Lf, 0709-12 16 54
Sista ansökningsdag 2019-08-05