Förskollärare i förskolan till skolområde Östra


Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker förskollärare till några av våra förskolor. Vår verksamhet utgår från varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. En satsning i området kring undervisningsbegreppet har genomförts och arbetet med att förankra detta i vår verksamhet tar vi med oss in i arbetet med den nya läroplanen för förskolan. Vi fortsätter utmanas i både undervisning och systematiskt kvalitetsarbete parallellt med barns språkutveckling. Vi finner det även viktigt att erbjuda barnen en verksamhet som är tillgänglig för alla, och kommer därför även att utveckla kompetens inom TAKK, digitala verktyg, tydliggörande pedagogik samt bildstöd.

Vill du vara med på vår resa? Våra förskolor väntar på dig som vill utmanas tillsammans med oss i Område Östra.

Välkommen med din ansökan.

Arbetsuppgifter

Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Du använder de digitala verktygen för att stimulera barnen i deras utveckling och lärande. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare eller från arbete inom skola eller omsorg alternativt ledarerfarenhet från barnverksamhet. Det är en fördel om du tidigare har arbetat i ett arbetslag och barn med annat modersmål. Har du utbildning i TAKK och tydliggörande pedagogik är det meriterande.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.

Vidare har du förmåga att hantera vanligt förkommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder tre tillsvidareanställningar på heltid med start 2019-08-12 eller enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Jangbo, förskolechef  på telefon 0729-84 18 02 eller Samra Krasniqi, förskolechef på 0728-85 80 12.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2019-07-01.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Referensnummer BUF-2019/515
Kontakt Therese Jangbo, 0729-84 18 02
Samra Krasniqi, 0728-85 80 12
Facklig företrädare Charlotte Pettersson, Lärarförbundet, 044-13 49 61
Therese Holmqvist, Lärarförbundet, 044-13 62 33
Britt-Marie Josterud, Lärarförbundet, 0733-13 41 47
Sista ansökningsdag 2019-06-26