Här finns information om hur du gör för att skicka in elevers betyg och andra dokument till Gymnasieantagningen inför elevernas gymnasieansökan.

Grundskola - Betyg och elevuppgifter på höstterminen

Under höstterminen skickar skolorna in betyg och elevuppgifter till Gymnasieantagningen via vår E-tjänst. Detta ligger till grund för skapandet av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning.

Inrapportering via exportfil från skolsystem

Exportfilen ska vara i formatet .dat eller .txt som skapas automatiskt från skolsystemet. Utöver exportfilen med elevuppgifter och betyg ska ni även skicka in betygskataloger i PDF-format.

Inrapportering via Gymnasieantagningens Excel-fil

De skolor som inte kan exportera kompatibel exportfil via sitt skolsystem använder Gymnasieantagningens Excel-fil.

Kopiera över elevuppgifter och betyg från skolsystemet till Excelfilen och ladda sedan upp filen via Gymnasieantagningens E-tjänst.

Filens innehåll

Filen ska, förutom betygen, minst innehålla nedanstående elevuppgifter:

  • Personnummer eller motsvarande samt ev. dossiernummer
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adressuppgifter
  • Skolenhetskod
  • Skolbenämning enligt Gymnasieantagningens skolkoder

Spara ner och döp Excel-filen

Spara ner och döp Excel-filen innan du börjar att fylla på med elevuppgifter i filen.

Excel-filen är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg. Det är mycket viktigt att inte ändra filformatet när du sparar ner filen! Korrekt format är .xls (spara som Excel 97-2003-arbetsbok)

IM-program

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter via Excel-filen som ligger till grund för skapandet av elevernas konto på Skånegy.

Endast de elever som planerar att göra en ny gymnasieansökan ska finnas med i filen. Spara ner den ifyllda Excel-filen eftersom samma fil ska användas i juni vid inrapportering av nya slutbetyg.

Att tänka på

  • Grundskola - Oavsett vilken fil ni använder måste siffran 9 finnas i klassbeteckningen för grundskoleelever.

Om det inte framgår rätt klass i betygsfilen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet och meritvärde visas inte i elevens ansökan eller i SYV-listan i Dexter.

  • Döp filen enligt följande: Skolbenämning* + Antal elever  + Termin

Exempel - Exportfil från skolsystem: 1290TS 30 elever HT23.dat

Exempel - Gymnasieantagningens Excel-fil: 1290TS 30 IM-elever HT23.xls

*Skolbenämningen hittar du bl.a. via Gymnasieantagningens E-tjänst när du väljer skola

Kontrollera betygen

Kontroll av elevers betyg görs av personal på avlämnande skola via SYV-rollen i Dexter enligt datum i Tidplanen.

Rättelse av betyg

Rättelse av enstaka elevers betyg laddas upp via E-tjänsten i PDF-format enligt Tidplan. Rättelsen ska vara undertecknad av rektor.

E-tjänst för inrapportering

E-tjänsten för läsåret 2024/2025 är öppen från den 11 december 2023

Elever med skyddade personuppgifter

Skyddade elever ska inte finnas med i den ordinarie inrapporteringsfilen utan hanteras enligt särskild rutin

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?