E-tjänst: Inrapportering av betyg och elevuppgifter till Gymnasieantagningen

Via vår e-tjänst laddar skolorna upp betygsdokument och elevuppgifter inför elevernas gymnasieansökan.