Formulär - Kvittenser

Uppladdning av kvittens/elevs gymnasieansökan från valperioden 15/1 - 15/2 samt omvalsperioden 25/4 - 15/5

Uppladdning av kvittenser från fristående skolor i Kristianstads kommun

Skolans Studie- och yrkesvägledare kvitterar elevernas ansökan innan de laddas upp via detta formulär
Skola  * (obligatorisk)
Skola
Välj skola i listan

För- och efternamnUppladdning av kvittens för elev som läser på skola utanför samverkansområdet

Gymnasieantagningens personal kvitterar ansökan så att eleven kan se sitt besked till val som finns inom samverkansområdet Skånegy
Elevens uppgifter

Anges i format ÅÅMMDD-XXXX
Namn
Namn


Elevens hemkommun * (obligatorisk)
Elevens hemkommunAnge vilken kommun eleven studerar i

Ange skolans namn

För- och efternamnMedborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?