SYV-listan i Dexter

Vanliga frågor och svar om SYV-listan i Dexter.

Sidan håller på att uppdateras.

Hur kontrollerar jag elevers meritvärden och betyg via SYV-listan?

Välj "Granska ansökningar" och bocka i rutan "Visa utökad information". Nu visas samtliga elever och deras meritvärden. För att kontrollera en enskild elevs betyg i samtliga ämnen går du vidare genom att klicka på elevens namn. Välj sedan "Mer info" som finns till höger om elevens personuppgifter.

Varför står det 0 (inga poäng) i elevens meritvärde trots att betyg finns?

Den vanligaste orsaken är att betygsfilen från skolan har innehållit betyg i både Svenska (SV) och Svenska som andra språk (SVA).
Elever med dubbla betyg i Svenska blir obehöriga. Upptäcker du detta fel så ska skolpersonal skicka en en rättelse via vår E-tjänst.

Varför kan eleven inte göra ett språkval i trots betyg i M2?

Detta beror troligtvis på att språkkoden saknas i skolans betygsfil och vi behöver då få in en rättelse.

Hur gör jag för att exportera SYV-listans elever till Excel?

Var hittar jag mallar till Fri kvot, Dispens i engelska eller Utländska betyg?

När du har loggat in i Dexter med din SYV-roll finns mallarna till höger under rubriken Länkar.

Hur laddar jag upp och söker fram bilagor i Dexter till elevens ansökan?

Klicka på länken "Bifoga bilagor" när du har loggat in i Dexter. Skriv elevens personnummer och kom ihåg att ange bindestrecket innan de fyra sista siffrorna. Välj ”Bilagetyp” och bläddra fram det PDF-dokument som du vill ladda upp.
Klicka på ”Spara". Nu kommer en ruta upp med fråga om du vill arkivera bilagan - Tryck OK.

Vill du sedan kontrollera att bilagan har laddats upp kan du gå tillbaka till startsidan och välja "Granska ansökningar". Där bockar du i "Visa utökad information" samt "Elever med bilaga" för att söka fram samtliga elever med bilagor. Du kan också ange ett personnummer för att endast söka fram en specifik elev. Även här är det viktigt att ange bindestrecket i elevens personnummer.

Obs! I slutet på oktober varje år tas bilagorna bort från Dexter så de inte längre finns tillgängliga för skolpersonal.

Hur fungerar det med Pedagogisk överlämning?

Inom samverkansområdet

Personal på avlämnande skola ansvarar för överlämningen. Om eleven söker till gymnasieskola inom samverkansområdet laddas dokumentet upp via SYV-rollen i Dexter till elevens ansökan. Det är först när eleven blivit antagen till sökt utbildning som personal på skolan kan ta del av bilagan genom inloggning med E-legitimation.

Utanför samverkansområdet

När eleven blir antagen till en gymnasieskola utanför samverkansområdet ska personal på den avlämnande skolan ta kontakt med berörd gymnasieskola för att få besked om hur överlämningen ska gå till.

Obs! I slutet på oktober varje år tas bilagorna bort från Dexter så de inte längre finns tillgängliga för skolpersonal.

Hur lägger jag till eller tar bort en elev i SYV-listan?

Dessa ändringar måste göras av personal på Gymnasieantagningen
Fyll i uppgifterna i formuläret nedan
Elevens personuppgifter
Ange skola

Ange skola
Mina uppgifterVarför kan eleven inte se sitt antagningsbesked?

Om ansökan inte är kvitterad av Studie- och yrkesvägledare kan eleven inte se sitt besked i ansökningswebben utan får endast ett besked om att ansökningstiden har gått ut.

Hur kvitterar jag och låser upp elevens ansökan?

När eleven har gjort sin ansökan ändras statusen till "Bekräftad" i SYV-listan.
Efter att du har kontrollerat elevens val och ser att de är korrekta klickar du på "Kvitterad".
Om eleven vill ändra i ansökan efter att den blivit bekräftad eller kvitterad kan du låsa upp ansökan igen.
Tänk på att ansökan måste vara kvitterad innan du kan välja "SYV-öppnad".

Hur ser jag om eleverna har blivit antagna/prel.antagna?

Välj länken "Intagningsresultat". På nästa bild kan du göra olika urval, alternativt endast klicka på "Sök", så får du fram samtliga elever på skolan. Tänk på att om eleven har blivit antagen till utbildning utanför samverkansområdet måste det registreras manuellt av Gymnasieantagningen Kristianstad efter vi fått besked om detta från mottagande Antagningskansli.

När får elever som sökt till IM-program sitt antagningsbesked?

Mottagande skolhuvudman meddelar Gymnasieantagningen vilka elever som ska bli antagna till Introduktionsprogrammen. Eftersom detta är en manuell antagning får inte alla elever sitt antagningbesked till den 1 juli. Arbetet påbörjas i slutet av juni månad och pågår sedan under resten av antagningsperioden fram till den 15 september. En annan faktor som spelar in är att det kan dröja med beslut i form av Reglering och Överenskommelse mellan den mottagande gymnasieskolan och elevens hemkommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?