Elever med skyddade personuppgifter

Elever med skyddade personuppgifter

Hantering av uppgifter för Elever med skyddade personuppgifter - fiktivt namn och fiktivt personnummer

Process - elev med skyddade personuppgifter (SKID)

Den personal som arbetar med hantering av skyddade elevuppgifter på skolan ska ringa till Gymnasieantagningen för att överlämna de uppgifter som behövs för att skapa ett fiktivt elevkonto på Skånegy.

Personal på skolan ansvarar för att omgående meddela Gymnasieantagningen när en sökande får skyddade personuppgifter eller blir av med sitt skydd, för att rättning ska kunna göras i antagningssystemet.

Om dessa förändringar inte uppmärksammas kan det orsaka negativa konsekvenser för eleven.

Processkarta

Publiceras under våren 2024

Innan du ringer Gymnasieantagningen

Ta fram följande uppgifter

  • Elevens fiktiva namn (Används endast i vissa skolsystem)
  • Elevens riktiga namn
  • Elevens fiktiva personnummer (Används endast i vissa skolsystem)
  • Elevens riktiga personnummer alternativt samordningsnummer
  • Typ av skydd:
  1. Sekretessmarkering hos Skatteverket
  2. Skyddad folkbokföring hos Skatteverket
  3. Fingerade personuppgifter (nytt namn och nytt personnummer)

Inrapportering av betyg för skyddad elev

Sker via separat E-tjänst

Skicka in kvittens för skyddad elev

Du som Studie- och yrkesvägledare får inget kvitto på att du har skickat in kvittensen då det inte ska gå att spåra vilken skola eleven tillhör. När kvittensen har inkommit kommer den att hanteras av Gymnasieantagningen.
Elevens FIKTIVA personuppgifter
Ange det namn och personnummer som står på elevens inloggningsbrev

ÅÅMMDD-XXXX
Elevens FIKTIVA För- och efternamn
Elevens FIKTIVA För- och efternamnUpplåsning av konto på Skånegy

Formulär kommer att publiceras innan omvalsperioden

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?