Avlämnande skola och KAA

Gymnasieantagningen elev

Information till personal på avlämnande skolor samt personal på Kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Gymnasieansökan utanför samverkansområdet

Skicka in kvittenser - Fristående skolor samt sökande utanför samverkansområdet

Dessa formulär gäller kvittenser från valperioderna under vårterminen.
Sena omval i augusti/september ska laddas upp via separat formulär. Använd inte dessa formulär för uppladdning av kvittens för elev med skyddade personuppgifter.

Inrapportering av betyg och elevuppgifter

Övergripande information om inrapportering av betyg och elevuppgifter.

Elever med utländska betyg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?