Tidplan läsåret 24/25

Tidplan

Vi är många som är delaktiga i ansöknings- och antagningsprocessen till gymnasieutbildningar på olika sätt. För att det ska fungera på ett bra sätt har vi sammanställt de viktigaste datumen för er som skolpersonal.

Övergripande tidplan för skolpersonal läsåret 24/25 t.o.m. Maj 2024

Tidplanen uppdateras kontinuerligt och datum samt tider kan komma att ändras.

Tidplan till och med Maj - Läsåret 24/25

Vad?

Vem?

När?

Programutbudet inför läsåret 24/25 ska vara fastställt och registrerat i Skolportalen

Mottagande gymnasieskolor

2023-11-30

E-tjänsten för inrapportering av betyg och elevuppgifter öppnar

Avlämnande skolor

2023-12-11

Sista dag att ladda upp betyg och elevuppgifter för inläsning i antagningssystemet

Avlämnande skolpersonal

2023-12-21 senast kl. 11:00

Kontrollera elevers betyg i Dexter och skicka in eventuella rättningar via E-tjänsten.Avlämnande skolpersonal2024-01-02 - 2024-01-08
Sista dag att skicka in rättelser av betygAvlämnande skolpersonal2024-01-08 senast kl. 11:00
Val kan göras med TestkontonAvlämnande och Mottagande skolpersonal2024-01-05 - 2024-01-12
AnsökningsperiodElever2024-01-15 - 2024-02-15
Sista dag som enskilda elever kan beställa konto/inloggningsuppgifter till SkånegyElever2024-02-15 senast kl. 14:00

Redigera antal platser är öppen i Dexter

Mottagande skolhuvudmän

2024-01-15 - 2024-04-04

Testkörningar inför preliminärantagning på HT-betyg.

Körschema: Måndag-Torsdag kl. 17:00 samt Söndagar kl. 15:00

Skånes Kommuner

2024-02-16 - 2024-04-08

Körning visas för mottagande skola, Dexter och flikar Analys

Mottagande skola2024-02-20 - 2024-04-24
Sändrutiner = Gymnasieantagningen skickar och tar emot ansökningar, betyg och yttrande till/från kanslier utanför samverkan.Gymnasieantagningens personal2024-02-20 - 2024-03-22
Tillhörighetsbeslut, mottagandebeslut till anpassad gymnasieskola

Anpassad Grundskola, Anpassad Gymnasieskola

2024-03-01
Bilagor visas i Dexter - Utländska betyg, Dispens i Eng, Fri Kvot, ÖK, RG m.mMottagande skola, Kommun2024-03-01 - 2024-09-15
Skicka in testresultat och färdighetstest för IB och ESMottagande skola2024-04-03
Redigera antal platser är stängd i DexterMottagande skolhuvudmäm2024-04-05 - 2024-04-16
Sista dag att kvittera elevers ansökan i DexterAvlämnande SYV2024-04-08

Definitiv Preliminärkörning kl. 17:00

Samtliga ansökningar måste vara bekräftade och kvitterade

Skånes Kommuner

2024-04-09 kl. 17:00
Meritvärden presenteras på SkånegySkånes kommuner2024-04-11
Preliminärantagningen presenteras på ansökningswebbenElever2024-04-15 - 2024-05-15
Enskilt omval till Anpassad Gymnasieskola för elev som ej kunde erbjudas plats. Elev kontaktas via SYV.

Avlämnande SYV, Elever

2024-04-15 - 2024-04-30
Registrera uppropsdatum för Skånetrafikens busskortshantering

Mottagande skolhuvudmän

2024-04-26
Redigera antal platser är öppen i Dexter till kl. 17:00

Mottagande skolhuvudmän

2024-04-17 - 2024-06-19
Enskilda elever kan beställa konto/inloggningsuppgifter till Skånegy inför omvalsperioden

Elever

2024-04-22 - 2024-05-15
Omvalsperiod/valperiod T4

Elever

2024-04-25 - 2024-05-15

Flikar antagning döljs i Analysmodulen för mottagande skola

Mottagande skola

2024-04-25 - 2024-05-21

Testkörningar efter omvalsperioden Körschema: Måndag-Torsdag kl. 17:00 samt Söndagar kl. 15:00

Skånes kommuner

2024-05-16 - 2024-06-11

Sändrutiner = Gymnasieantagningen skickar och tar emot ansökningar, betyg och yttrande till/från kanslier utanför samverkan.

Gymnasieantagningens personal

2024-05-18 - 2024-06-14

Förhandsbesked till sökande till Anpassad Gymnasieskola

Anpassad Gymnasieskola

2024-05-20

Sista dag att bifoga bilagor i Dexter för Fri kvot och Dispens i Engelska

Avlämnande SYV

2024-05-22


Övergripande tidplan för skolpersonal läsåret 24/25 fr.o.m. Juni 2024

Tidplanen uppdateras kontinuerligt och datum samt tider kan komma att ändras.

Tidplan från och med Juni - Läsåret 24/25

Vad?

Vem?

När?

Ladda upp slutbetyg via E-tjänst

Avlämnande skolor i:

1256 - Östra Göinge

1290 - Kristianstad

2024-06-05

Ladda upp slutbetyg via E-tjänst

Avlämnande skolor i:

1272 - Bromölla

2024-06-11

Ladda upp slutbetyg via E-tjänst

Avlämnande skolor i:

1083 - Sölvesborg

1273 - Osby

1293 - Hässleholm

2024-06-12

Senast kl. 11:00

Testkörningar inför slutlig antagning Körschema: Måndag-Torsdag kl. 18:00 samt Söndagar kl. 15:00

Skånes Kommuner

2024-06-12 - 2024-06-25

Kontrollera elevers betyg i Dexter och skicka in eventuella rättningar via E-tjänsten.

Avlämnande skolpersonal

2024-06-13 2024-06-18 Senast kl. 14:00

Sändrutiner = Slutbetyg: Gymnasieantagningen skickar betyg till kanslier utanför samverkan

Gymnasieantagningens personal

2024-06-19

Skicka in lovskolebetyg inför slutantagningen

Avlämnande skolpersonal

2024-06-20 senast kl. 11:00

Sista dag att inkomma med beslut om antagning till Anpassad Gymnasieskola inför slutantagningen

Anpassad Gymnasieskola

2024-06-24

Sista dag att inkomma med beslut om antagning till IM-program för enskild sökande inför slutantagningen

Mottagande skolhuvudmän eller beslutsfattare

2024-06-25 senast kl. 11:00

Sista dag att kvittera elevers ansökan i Dexter

Avlämnande SYV

2024-06-25

Sista dag att ta beslut om Fri Kvot, Dispens i Engelska inför slutantagning

Mottagande skolhuvudmän

2024-06-25 senast kl. 11:00

Definitiv Antagningskörning kl. 17:00 Samtliga ansökningar måste vara bekräftade och kvitterade

Skånes Kommuner

2024-06-26

Meritvärden presenteras på Skånegy

Skånes Kommuner

2024-06-27

Slutantagningen presenteras på ansökningswebben

Elever

2024-07-01

Svarsperiod: Elever svarar på sitt antagningsbesked senast den 23 juli

Elever

2024-07-01 - 2024-07-23

Skicka in lovskolebetyg inför reservantagningen

Avlämnande skolpersonal

2024-07-25 - 2024-08-01

Antagningsfiler skickas till mottagande huvudmän

Gymnasieantagningens personal

2024-08-07

Reservantagningskörning kl. 17:00

Elever som står som reserver blir antagna där det finns lediga platser

Skånes Kommuner

2024-08-05

Ordinarie reservantagning presenteras på ansökningswebben

Elever

2024-08-07 - 2024-08-11

Förändringslista visas i Analysmodulen

Mottagande skola

2024-08-07 - 2024-09-15

Sista dag för elever att svara på antagningsbesked till ordinarie reservplats via antagningswebben

Elever

2024-08-11

Sent Omval öppnar kl. 08:00 den 12/8 Sista dag att göra ansökan är den 11/9

Elever

2024-08-12 - 2024-09-11

Manuell reservantagning pågår och elever kontaktas via SMS

Gymnasieantagningens personal

2024-08-12 - 2024-09-13

Sista dagen skolorna kan lägga in utbudet inför nästa läsår i skolportalen

Mottagande skola

2024-08-30

Sista dag att inkomma med ansökan/kvittens för sent omval

Elever

2024-09-12

Granskning och godkännande av utbudet i Skolportalen

Gymnasieantagningens personal

2024-09-01 - 2024-09-30

Antagning till läsåret 24/25 avslutad

Gymnasieantagningens personal

2024-09-15

Antagningen överlämnas till mottagande skolhuvudmän

Gymnasieantagningens personal

2024-09-16

Pedagogiska övergångshandlingar plockas bort från Dexter

Skånes Kommuner

2024-10-31


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?