Beslut från hemkommun/vistelsekommun

Samlingssida för blanketter till beslutsfattare i elevens hemkommun

Reglering IM - kommunala skolhuvudmän

Reglering till kommunala huvudmän/ landstingskommunala huvudmän:

Överenskommelse IM - fristående skolhuvudmän

Överenskommelse om bidrag mellan hemkommun och fristående skolhuvudmän:

Processkarta

Beslutet laddas upp till elevens ansökan i Dexter.

  • Roll i Dexter: Elevadmin Kommun - För att se ansökan för sökande folkbokförda i kommunen. Elever med TF-nummer finns inte med till denna roll.
  • Roll i Dexter: SYV-rollen - För att bifoga hemkommunens beslut till Reglering respektive Överenskommelse till elevens ansökan

Inloggningsuppgifter till Dexter

Beställning av inloggningsuppgifter till personal som arbetar med detta görs via formulär på Gymnasieantagningens sida för skolpersonal.

Avlämnande skolas personal kontaktar hemkommunens personal som fyller i sin del på yttrandet och skickar därefter yttrandet till mottagande skolas beslutsfattare tillsammans med eventuella bilagor.

I vissa fall skickas hemkommunens yttrande till skolans Antagningskansli som då ser till att Yttrandet delges beslutsfattaren.

Om ansökan gäller elev eller skola som tillhör Gymnasieantagningen Kristianstad skickar ni en kopia på beslutet till antag@kristianstad.se

Samverkansavtal - Anpassad gymnasieskola

Det finns ett samverkansavtal gällande Anpassad Gymnasieskola upprättat mellan kommunerna i Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby, Sölvesborg och Bromölla.

Hemkommunen ansvarar för att skicka målgruppstillhörighet och utredningar till skolkommunen, men inget yttrande krävs till/från de som ingår i detta samverkansavtal.

Samverkansavtalet finns dokumenterat via hemkommunens diarie och eventuella ändringar fås via kontakt med densamma.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?