Sökande med utländska grundskolebetyg

Här finns information till dig som har utländska grundskolebetyg och planerar att söka till svensk gymnasieutbildning

Studie- och yrkesvägledare

Kontakta Studie- och yrkesvägledare via din hemkommun/kommande hemkommun för att få hjälp med ansökan samt aktuella blanketter.

Hitta rätt antagningskansli

Gymnasieantagningen Kristianstad arbetar endast med elever som har utländska grundskolebetyg och som ska bosätta sig i en av våra kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Sölvesborg eller Östra Göinge.

Kommer du att bosätta dig i någon annan kommun kontaktar du det Antagningskansli som har hand om den kommunen.

Fri kvot och utländska betyg

Viktiga datum

2024-01-15 - 2024-02-15 Ansökningsperiod

2024-05-15 kl. 14:00 Sista dag att beställa inloggningsuppgifter inför ansökningsperioden 25 april - 15 maj

2024-04-25 - 2024-05-15 Omvals- och nyvalsperiod

2024-05-22 - Sista dag för studie- och yrkesvägledare att ladda upp bilagor i Dexter, exempelvis Fri Kvot.

Sökande från länder utanför norden

Till din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Betygsdokument motsvarande årskurs 9 som visar de betyg du har just nu från din utländska grundskola.
 • Översättning av utländskt betyg (fås via Studie- och yrkesvägledare).
 • Svenskt grundskolebetyg i svenska/svenska som andra språk (Sofia distans i Stockholm som undervisar svenska elever i årskurs 6-9 bosatta i utlandet.)
 • En beskrivning av hur skolsystemet är uppbyggt i det land du har studerat
 • Ansökningsblankett "Fri kvot" (fås via Studie- och yrkesvägledare).
 • Personbevis från Skatteverket som visar att du är, eller kommer att bli, bosatt i en av våra kommuner.

Sökande från andra nordiska länder

Med nordiska sökande avses sökande som är bosatta i Danmark, Finland, Island, Norge samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Till din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Betygsdokument motsvarande slutbetyg för årskurs 9 i den svenska grundskolan. Mer information om de nordiska skolsystemet hittar du på webbsidan Nordiskt samarbete.
 • Översättning av utländskt betyg (fås via Studie- och yrkesvägledare).
 • En beskrivning av hur skolsystemet är uppbyggt i det land du har studerat.
 • Ansökningsblankett "Fri kvot" (fås via Studie- och yrkesvägledare).
 • Personbevis från hemlandet som visar att du är bosatt i ett nodiskt land.

Beställa inloggningsuppgifter till ansökningswebben

När du ansöker om inloggningsuppgifter ska du ange vilken kommun du planerar att bosätta dig i samt planerat inflyttningsdatum till angiven kommun. Om du redan är folkbokförd i Sverige när du gör denna beställning av inloggningsuppgifter inhämtas adressuppgifter från Skatteverket. Du som ännu inte är folkbokförd i Sverige ska bifoga personbevis från skatteverket som visar att du kommer att bli bosatt i en av våra kommuner. Sker folkbokföringen efter utsatt datum i tidplanen bevakas detta manuellt och du får besked via SMS, telefon eller mail under den manuella antagningen i augusti-september.

Beställningsformulär - Inloggningsuppgifter

Formuläret stängs den 15 maj kl. 14:00


Anges i format ÅÅMMDD-XXXX alternativt ÅÅMMDD-TFXX
Personuppgifter
Personuppgifter

Ange land

Ange datum

Ange inflyttningsdatum eller planerat inflyttningsdatum
Hemkommun * (obligatorisk)
Hemkommun


Välj den kommun som du bor i eller kommer att bosätta dig i
Bilagor
För att du ska få rätt behörighet till gymnasieprogrammen behöver vi dina utländska betyg som motsvarar årskurs 9 samt övriga dokument som beskrivs i texten ovan. Du kan komplettera med nya dokument fram till 2024-06-14.
Jag kommer att ladda upp (markera ett eller flera alternativ) * (obligatorisk)
Jag kommer att ladda upp (markera ett eller flera alternativ)
Dokumenten ska vara PDF-eller Bildfiler

Skicka in kvittens, låsa upp ansökan och komplettera senast 2024-06-14.

Kvittens på din ansökan och eventuella kompletteringar skickas in via formuläret nedan snarast efter valperioden i januari-februari. Om du gör nya val eller ändringar i din ansökan under april-maj skickar du in den nya kvittensen skyndsamt.

Formulär - Kvittens, komplettering, låsa upp ansökan

Om du inte är inskriven på skola i Sverige är det Gymnasieantagningens personal som kvitterar ansökan samt kan låsa upp ansökan inför omval. Via detta formulär kan du även skicka in kompletterande dokument till Gymnasieansökan.
Elevens uppgifter

Anges i format ÅÅMMDD-XXXX alternativt ÅÅMMDD-TFXX
Namn
NamnEn bekräftelse skickas till denna E-postadress
Svensk hemkommun/vistelsekommun * (obligatorisk)
Svensk hemkommun/vistelsekommun


Jag kommer att ladda upp (markera ett eller flera alternativ) * (obligatorisk)
Jag kommer att ladda upp (markera ett eller flera alternativ)

Dokumenten ska vara PDF-eller Bildfiler

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?