Informationssökning, källkritik och källhänvisningar

Behöver du söka information till ditt skolarbete? På den här sidan får du tips om var du kan hitta bra information. Du får också reda på hur du hänvisar till olika källor samt hur du håller dig kritiskt till den information du hittar.

Informationssökning

Via våra Bokmärken i Google når du pålitliga resurser som du kan använda. I lathunden nedan finns beskrivet hur du synkroniserar ditt Google-konto med Chrome för att nå våra Bokmärken och Databaser.

Tabellen visar resurser och hur du kommer åt sidor

Resurs

Så kommer du åt den

Alex: Om författare och litteratur

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

AV Media: Filmer, utbildning, nyheter

Länk finns i Bokmärken. Du behöver skapa ett konto med hjälp av din skolmejl.

Landguiden: Om länder och geografi

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

Mediearkivet: Artiklar från tidningar och tidskrifter.

Klicka på länken Databaser i Bokmärken. Kan endast användas på skolan.

NE: Svenskt uppslagsverk

Klicka på länken Databaser i Bokmärken. Logga in med Google. Använd din skolmejl.

Pressreader: Tidningar och tidskrifter

Klicka på länken Databaser i Bokmärken.

Studi: Korta filmer som förklarar viktiga ämnen och begrepp på olika språk.

Länk finns i Bokmärken. Logga in med Google. Använd din skolmejl.

Här nedan kan du se några filmer om informationssökning, gjorda av vår tidigare skolbibliotekarie Pernilla Tejera.

SNOKA - det digitala biblioteket

På SNOKA-sidan kan du söka, beställa och låna om böcker från biblioteken i nordöstra Skåne. Du kan även långa e-böcker och ta del av vad som händer på biblioteken.

Litteraturbanken

Internationella bibliotek

På hemsidan Världens bibliotek hittar du e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Skaffa ett konto med din e-postadress och logga sen in för att läsa och lyssna.

Källkritik

Det är viktigt att göra en källkritisk värdering av de källor du använder till dina skolarbeten. Här kan du se en film, gjord av vår tidigare skolbibliotekarie Pernilla Tejera, som visar grunderna i hur du gör det.

Källhänvisningar

När du skriver ett arbete ska du ange vilka källor du använder genom att referera till dina källor i din text. Du ska också skriva en källförteckning i slutet av din text. På Vuxenutbildningen i Kristianstad brukar vi använda oss av Harvard-systemet för att ange källor. Vi har skapat två mallar som visar hur källhänvisningarna ska se ut. Den enkla varianten kan du, som läser kurser på grundläggande nivå eller yrkesförberedande kurser, använda. Om du läser studieförberedande gymnasiekurser bör du använda den andra mallen.

Här nedan kan du se en film om källhänvisning och referenshantering, gjord av vår tidigare skolbibliotekarie Pernilla Tejera.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?