Stora beslut i sista fullmäktige

Artikeln publicerades 12 december 2023

Ordförandeklubban i sessionssalen i Rådhus Skåne.

Kristianstads kommunfullmäktige fattade vid årets sista möte beslut om två stora fastighetsaffärer. Dessutom sattes taxorna för vatten och avlopp och kultur- och fritidsverksamhet för nästa år.

Resultatet av fullmäktiges beslut blir att en galleriabyggnad köps för 470 miljoner och en anstaltstomt säljs för 93 miljoner kronor. I ljuset av de affärerna väckte det ingen större uppmärksamhet att fullmäktige också godkände kommunens köp av fastigheten med handelsträdgården i södra Vä för sex miljoner.

Tillgänglig webbsändning

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?