Kommunen säljer mark för framtida fängelse

Artikeln publicerades 12 december 2023

Illustration som visar den mark vid fängelset i Vä som kommunen säljer till fastighetsbolaget Intea

Kommunstyrelsen har godkänt köpeavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget Intea där Intea får köpa mark i Vä bredvid den nuvarande fängelset. Genom försäljningen öppnas möjligheter för en ny och större anstalt i Vä.

I september månad slöt kommunen och Intea en avsiktsförklaring att utveckla området vid fängelset i Vä. Intea får tillgång till 28 hektar mark på den västra sidan om Sigridslundsvägen, där den befintliga anstalten ligger på östra sidan. Ett område, som enligt detaljplanen, är avsett för lokalisering av ett nytt storfängelse.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att godkänna köpeavtalet och kommunfullmäktige väntas behandla frågan under sitt möte senare under samma dag. Köpeskillingen är på drygt 93 miljoner kronor. Enligt avtalet tar Intea över fastigheten den 1 mars 2024. Intea ska börja bygga på fastigheten inom två år annars går köpet tillbaka.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?