Klart för ABK:s köp av galleria

Artikeln publicerades 12 december 2023

I veckan har Steen & Ström skrivit avtal med ABK:s dotterbolag Sikab om en försäljning av Galleria Boulevard och i dag tog kommunfullmäktige de sista formella besluten för att slutföra affären.

– Vi ser en klar potential i fastigheten. Vi är övertygade om att vi som lokal fastighetsägare tillsammans med kommunen har stora möjligheter att skapa något som verkligen blir en tillgång i ett långsiktigt perspektiv, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK.

Det blir en snabb affär som innebär att ABK står som ägare redan vid årsskiftet.

– ABK har haft en önskan om att vitalisera Kristianstad centrum och lämnade ett anbud på Galleria Boulevard. Detta sammanföll med vår strategi att fokusera på shoppingcenters i större skandinaviska städer, säger Björn Tjaum, Head of Investments på Steen & Ström.

Köpesumman blev 470 miljoner kronor. Fastigheten ska ligga i två nybildade dotterbolag till ABK. Det möjliggör en flexibel utveckling av fastigheten och medför bland annat att bolagets hyresgäster inte påverkas ekonomiskt av köpet. Kommunen kommer att utforma ett finansiellt upplägg som täcker förväntade underskott inledningsvis, en investering som ska kunna betalas tillbaka på sikt.

Köpet är ett strategiskt drag i utvecklingsarbetet för en levande stadskärna i Kristianstad. Alla partier i fullmäktige ställde sig bakom besluten som möjliggör galleriaköpet. Den debatt som fördes mellan partierna handlade inte om affären som sådan, utan om hur den demokratiska processen kring fortsatta planer och visioner bör utformas.

I gallerian finns i dag 23 aktiva verksamheter. Förutom butiker, biograf, gym, caféer och restauranger ingår drygt 1 000 parkeringsplatser.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?