Köp av Galleria Boulevard har överklagats

Artikeln publicerades 21 december 2023

Galleria Boulevard ingång från Kanalgatan.

En privatperson har överklagat kommunens köp av Galleria Boulevard till Förvaltningsrätten. Personen anser inte att kommunfullmäktige gjorde rätt att ta beslut att bilda två bolag, bevilja borgensram samt godkänna att bolaget får förvärva en fastighet i den storleken.

På torsdagen mottog Kristianstads kommun ett föreläggande från förvaltningsrätten i Malmö där en privatperson begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut enligt kommunallagen.

Personen som överklagat anser att köpet sker till övervärde eftersom en värdering inte gjorts av kommunen. Att säljarnas identitet inte är känd, att kommunfullmäktige inte haft kompletta handlingar såsom köpeavtal, samt att det är okänt vad fastigheten ska användas till. Slutsatsen enligt överklagan är att ärendet är bristfälligt berett och att kommunfullmäktige beslutat att det är i sin ordning att köpa en fastighet för nästan en halv miljard kronor som man inte vet vad den är värd.

– Kommunfullmäktiges ansvar är att besluta att godkänna att ABK:s dotterbolag Sikab förvärvar fastigheten. Bolagets styrelse tar beslut om värdering och avtal. Det är inte kommunen som förvärvar fastigheten vilket innebär att kommunen inte kan betala ett överpris. Vi är därmed helt övertygade om att överklagan kommer att avslås då det inte finns grund för överklagan, säger Oscar Nilsson, biträdande kommundirektör.

Enligt överklagan hävdas att beslutet strider mot 2 kap 8 § andra stycket kommunallagen och mot reglerna om beredning i 5 kap 26 § samma lag. Personen som överklagat har också begärt inhibition, det vill säga att köpet omedelbart ska stoppas.

– Jag kommer redan imorgon (läs den 22 december) ta ett beslut om att besvara överklagandet, särskilt inhibitionen. Vi hoppas på en skyndsam handläggning som inte stör processen i förvärvet av fastigheten. Vi vet att det finns en bred politisk enighet i frågan och behöver vi justera något beslut så gör vi det, men det är vår uppfattning att överklagan kommer att avslås, säger Camilla Palm, kommunstyrelsens ordförande (M).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?