Högskolan ska lockas till Hästtorget

Artikeln publicerades 13 december 2023

ABK köper den södra delen av gallerian från kommunen för att skapa utrymme för Högskolan Kristianstad.

I går stod det klart att ABK:s dotterbolag blir ägare till den norra delen av Galleria Boulevard från årsskiftet. I dag togs kom besked om att ABK tänker köpa även den södra delen från kommunen. Nästa steg: att locka Högskolan Kristianstad som hyresgäst.

ABK kan nu tillsammans med kommunen kan gå in i ett intensivt arbete med uppgiften att utforma anbudet som ska få Högskolan Kristianstad att flytta in.  

Avsikten är att nybildade Boulevardfastigheter AB ska lämna anbud före den 18 januari i högskolans hyresvärdsupphandling. Där ska det redovisas en rad fördelar och möjligheter med en del av gallerian som plats för högskolans etablering i centrala Kristianstad

– Det kommer att bli ett mycket starkt och konkurrenskraftigt anbud, säger kommunens biträdande kommundirektör Oscar Nilsson, som arbetat tätt tillsammans med ABK:s bygg- och inköpschef Karl-Henrik Persson i processen med galleriaköpet och förberedelserna för högskolans upphandling.

De båda redovisade på onsdagen de fortsatta planerna och förutsättningarna för att svara på högskolans anbudsförfrågan för kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga fullmäktigepartiers gruppledare. Ett antal politiska beslut behöver sedan fattas, bland annat vid nästa års första fullmäktigesammanträde i januari, innan ett anbud kan lämnas in till högskolans slutdatum den 18 januari. 

Kraven som Högskolan Kristianstad ställer är bland annat att ett citycampus ska omfatta ca 25 000 kvadratmeter, ligga högst 600 meter från stationen och ha tillgång till parkyta och gröna tak. 

– Det kommer att krävas ganska grova ingrepp i byggnadsstrukturen, och en del hyresgäster i gallerian behöver flyttas om, men de ska inte vara oroliga för att bli av med hyreskontrakten, säger ABK:s Karl-Henrik Persson. 

Någon konkret bild av hur byggnaden kan gestaltas för att ta emot en högskola bjöds politikerna inte på.

– Jag förstår att många är nyfikna, men de arkitektskisser som håller på att tas fram är en del av anbudet och kommer inte att visas upp innan anbudstiden har gått ut. Dessutom är det i slutänden högskolan som avgör utformningen om de antar anbudet och det som ABK skissar är visionsbilder, säger Oscar Nilsson.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?