Politiska beslut möjliggör galleriaköp

Artikeln publicerades 29 november 2023

Galleria Boulevard skissbild

Prislappen för Galleria Boulevard blir 470 miljoner kronor. En extrainkallad kommunstyrelse har nu fattat beslut som ger ABK möjlighet att gå vidare med affären. På sikt ska den kunna löna sig både för bolaget och kommunen

Förra veckan avslöjades att det kommunala bolaget AB Kristianstadsbyggen, ABK, förhandlade om köp av galleriafastigheten i centrala Kristianstad. Vid ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde fattades ett antal beslut som krävs för att en affär ska kunna genomföras. Alla partier var eniga om att gå vidare med fastighetsköpet, även om det blev en del diskussioner om formuleringar i besluten. Vid fullmäktige den 12 december behöver slutgiltiga beslut fattas.

Köpesumman anges till 470 miljoner kronor och beräkningar visar att gallerian inledningsvis väntas gå med förluster på omkring 20 – 25 miljoner kronor på ett år. En av beslutspunkterna i kommunstyrelsen var att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag och former för ett finansiellt stöd till de nya dotterbolagen Galleria Boulevard AB och Boulevardfastigheter AB.

– Meningen med det här förslaget är både att säkra upp att ABK:s hyresgäster inte påverkas av några förluster och att säkra upp att kommunen och skattebetalarna ska få del av avkastningen när den kommer. Idén är klar men själva formerna och konstruktionen behöver vi arbeta vidare med, säger den biträdande kommundirektören Oscar Nilsson

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att bilda de båda bolagen och att sätta borgens- och låneramar för dem på sammanlagt 1,5 miljarder. För egen del beslutade kommunstyrelsen att det ska göras en analys av hur det ökade låneutrymmet påverkar kommunkoncernen i stort.

– Låneramarna kan komma att justeras när planerna för fastigheten blir tydligare, men det här är ett sätt att skapa handlingsutrymme, säger Oscar Nilsson.

Kommunalrådet Camilla Palm (M) är nöjd med att kommunstyrelsens beslut för processen vidare.

– Det här är en väldigt stor affär, men alla är överens om att den är viktig för utvecklingen av Kristianstads centrum. Jag är övertygad om att köpet ska löna sig på sikt, både genom att kommunen och skattebetalarna får återbäring på investeringen och genom att den ger helt andra möjligheter att påverka och förändra centrala Kristianstad.

Även oppositionsrådet Ulrika Tollgren (S) ser stora möjligheter med det planerade fastighetsförvärvet.

– Det blir en viktig pusselbit i arbetet för en levande stadskärna, säger hon.

ABK:s bygg- och inköpschef Karl Henrik Persson ser en stor potential att vända de inledande minusresultaten, inte minst för parkeringshuset.

– Med åtgärder som förbättrar tillgängligheten och intrycket för bilisterna är jag säker på att vi kan få betydligt bättre beläggning i P-huset framöver, säger han.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?