Fullmäktige satte punkt för 2023

Artikeln publicerades 11 april 2024

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm i talarstolen.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) inledde mötet med en återblick på utmaningar och glädjeämnen från 2023. Det blev också många turer till talarstolen under frågestunden längre fram i fullmäktigemötet.

Kristianstads kommunfullmäktige satte punkt för 2023 och godkände årsredovisningen vid aprilmötet. Det blev också ett enhälligt ja till avgiftsfria uteserveringar.

Redan i februari redovisades förra årets bokslut, så det ekonomiska resultatet var inte precis någon nyhet för ledamöterna i fullmäktige när årsredovisningen kom upp på dagordningen.

Men nu hade fullmäktige att ta ställning till den fullständiga årsredovisningen för 2023, som även redovisar hur nämnderna och deras verksamheter har uppfyllt sina uppsatta mål. Det blev en lång debatt med många – både positiva och negativa – reflektioner över det gångna året innan årsredovisningen slutligen kunde fastställas.

Socialdemokrater och vänsterpartister ville göra ett tillägg till beslutet om att det överskott som översteg två procent ska föras över till resultatutjämningsreserven. Majoriteten av ledamöterna tyckte inte att resultatutjämningsreserven, som i dag uppgår till 368 miljoner kronor, behövde tillskottet.

Kommunens revisorer, som granskat årsredovisningen grundligt, hade en rad synpunkter på sådant som kunde varit bättre, men ansåg att fullmäktige kunde bevilja ansvarsfrihet och godkänna årsredovisningen. Så blev det också när besluten togs.

Debatt om budget

Nästa punkt på dagordningen gällde revidering av investeringsbudgeten för 2024. Flera byggprojekt har av olika anledningar blivit förskjutna i tiden och förslaget var att 520 miljoner kronor i investeringsmedel skulle flyttas över från 2023.

Om just de ombudgeteringarna blev det inga långa diskussioner, även om det fanns önskemål om tydligare investeringar i energiåtgärder, men ärendet öppnade för en nästan timslång debatt där oppositionspartierna hade helt andra förslag till justeringar av årets driftbudget.

Uteserveringar

När frågan om avgiftsfria uteserveringar därefter kom upp blev det lugnare i sessionssalen. Helt utan debatt kunde ett fullkomligt enigt beslut fattas.

Ett antal inkomna medborgarförslag lämnades vidare till nämnder och styrelser för beredning. Tre interpellationer hade lämnats in före sammanträdet, alltså skriftliga frågor till ett kommunalråd eller en ordförande där även andra fullmäktigeledamöter är välkomna in i debatten,

Frågor av många slag

Mikael Persson (V) ställde en fråga till Christer Nilsson (M) om ABK:s nya krav på inloggning med Bank-ID till Mina sidor. Svaret från bolagets ordförande var ett tack till frågeställaren för att han hade uppmärksammat brister i informationen på ABK:s webb som nu kunde åtgärdas. Jan Lindelöf (S) riktade en fråga till Camilla Palm (M) om vad som händer med byggplanerna i kvarteret Vapenbrodern vid Lastageplatsen, där även byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund, (KD) gick in och utvecklade svaret. Därefter blev det fullt fokus på Tollarp, när Camilla Palm återigen fick äntra talarstolen för att svara på inte mindre än åtta frågor i en interpellation från Martin Hallingström Skoglund som i sin interpellation ville få reda på allt om planerna på att utveckla Tollarp.

I ledamöternas frågestund ställdes ett antal korta frågor med korta svar som går att lyssna till i sändningen. Frågeställare, svarande och ämnen för dagen var:

 • Daniél Tejera (L) till Camilla Palm (M) om när översiktsplanen för Åhus ska komma fram för beslut.
 • Ulrika Tollgren (S) till Ian Fernheden om obebodda fastigheter.
 • Karl Gemfeldt (C) till Håkan Englund (SD) om varför sjuksköterskor som anställs i Kristianstads kommun måste kunna köra bil med manuell växellåda.
 • Sabina Månsson Hultgren (S) till Camilla Palm (M) om hur det går med ungdomsrådet.
 • Jan Lindelöf (S) till Camilla Palm (M) om hur det går med nytt bostadsförsörjningsprogram.
 • Kristina Lindbåge (S) till Camilla Palm (M) om arbetet med jämställdhetsintegrering.
 • Daniél Tejera (L) till Camilla Palm (M)om hennes tålamod kring översiktsplanen för Åhus.
 • Karl Gemfeldt (C) till Camilla Palm (M) om Helgeåns vattenråd.
 • Pierre Månsson (L) till Rickard Axelsson (SD) om obebodda fastigheter.
 • Ulrika Tollgren (S) till Ian Fernheden om obebodda fastigheter ännu en gång.
 • Martin Hallingström Skoglund (S) till Camilla Palm (M) om prissättning av kommunala tomter på landsbygden.

Hela eller delar av fullmäktigesammanträdet kan följas i webbsändningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?