Åtgärder mot stranderosion

Artikeln publicerades 14 mars 2024

Stranderosion längs med Åhuskusten

Stormen Babet slog hösten 2023 till hårt mot Hanöbuktens strand och tomter längs stranden har blivit påverkade av erosionen som uppstod till följd av stormen. Det har sedan dess ställts många frågor om vem som har ansvar, vad kommunen gör för att skydda kusten mot erosion och vad fastighetsägare själva kan göra.

Vad gör Kristianstads kommun?

En förvaltningsövergripande kustgrupp inom kommunen arbetar för att genomföra olika åtgärder som har föreslagits i tidigare utredningar. Alla åtgärder som görs inom strandskyddat område eller räknas som vattenverksamhet måste prövas och ges tillstånd i enlighet med lagstiftningen, Det gäller även de åtgärder som kommunen planerar att genomföra. Prövningen går ut på att undersöka om åtgärden kan leda till skador eller följdverkningar på annat håll.

Samråd inför strandfordring Åhus

Kristianstads kommun planerar att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för strandfodring vid Äspet i Åhus. Fram till den 10 april 2024 pågår samrådet där berörda kan komma med synpunkter.

Information om hur vi arbetar mot erosionen och samrådsunderlaget hittar du på sidan om anpassaningar till ett förändrat klimat.

Vad får man som fastighetsägare göra?

En fastighetsägare ansvarar i grunden för sin egendom, men man har även ansvar för att inte skada andra intressen. För att vidta skyddsåtgärder mot erosion behövs tillstånd. Enligt länsstyrelsen klassas stödmur som en form av erosionsskydd som kräver tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller oavsett om den ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Vid en tillståndsprövning så vägs även strandskyddet in i den prövningen. Om något klassas som vattenverksamhet ska ansökan göras direkt till länsstyrelsen och det är då inte kommunen som prövar strandskyddsdispensfrågan. Däremot gäller det att komma ihåg att skyddet som ska byggas också kan vara bygglovspliktigt. En bygglovsansökan behöver därför göras till kommunen.

Varför får man inte utföra enskilda åtgärder?

Hur söker man tillstånd?

Information om hur du söker tillstånd hittar du på sidan om strandskydd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?