Välkommen till skolbiblioteket! Söderports bibliotek har öppet alla skoldagar och är en resurs för skolans elever och personal.

Biblioteket är en pedagogisk resurs i skolarbetet. Syftet med biblioteksverksamheten är att alla elever ska nå ökad måluppfyllelse.

Bibliotekarien erbjuder handledning och stöd i informationssökning och källkritik. Bibliotekarien samverkar med lärare inom undervisningen för att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt.

I biblioteket finns böcker, tidningar och informationskällor i form av databaser och andra digitala resurser. Här finns studieplatser både för enskilda studier och grupprum där det passar bra att arbeta tillsammans.

En viktig del i bibliotekets arbete är att stötta elever som har behov av att lyssna på böcker eller av böcker med ett enklare språk. Det gör biblioteket genom att skapa konton för egen nedladdning av talböcker i Legimus och till Inläsningstjänst där man kan lyssna på sina läromedel.

Biblioteket arbetar med läsfrämjande insatser i form av att bevaka och köpa in aktuell skön- och facklitteratur, arbetar med boktips och inplanerade bokprat för klasser tillsammans med lärarna.

Du som elev når våra informationstjänster och bibliotekskatalogen via Bokmärken i ditt googlekonto. Hör av dig om något inte fungerar eller du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?