design

Ett högskoleförberedande program som belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Entreprenörskap och företagande är viktiga delar i utbildningen.

Programmet för dig som...

 • Vill ha en bred utbildning som direkt kan leda till arbete inom många branscher, men också en bred högskoleförberedande grund om du vill studera vidare.
 • Vill utveckla dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling samt fysik, kemi och matematik.
 • Vill lära dig mer om teknikens roll i olika sammanhang.

Programmet belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du får undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Entreprenörskap och företagande är en annan viktig del i teknikutvecklingen, det löper som en röd tråd genom utbildningen.

Tre inriktningar

 • Inriktningen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Även designprocess och designmetodik behandlas. Fördjupande kunskap inom CAD.

 • Informations- och medieteknik ger dig kunskaper om informations-, kommunikations- och medieteknik. Dator- och kommunikationsteknik, digital media, programmering och webbteknik behandlas.

 • Teknikvetenskap ger dig kunskaper om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Fördjupar även dina kunskaper i fysik, matematik samt teknik.

Läs vidare till

 • konstruktör
 • civilingenjör
 • arkitekt
 • formgivare
 • programmerare
 • webbutvecklare

Film som beskriver TE-programmet

 

Hjälpte informationen på sidan dig?