glada österängstudenter

Österänggymnasiet ligger alldeles intill strövområdet Björket och är den största gymnasieskolan i Kristianstads kommun. Här finns sju olika program. Det tar ungefär fem minuter med buss från Kristianstad centrum till Österänggymnasiet

Stort urval av utbildningar

Vi tror på elevens vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt lärande och vårt breda och varierade utbud av utbildningar skapar en kreativ och dynamisk atmosfär.

Vi har utbildningar som passar de flesta. Vi erbjuder tre högskoleförberedande program bestående av Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet.

På Österänggymnasiet kan du också läsa tre yrkesprogram bestående av El- och Energiprogrammet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet samt Industritekniska programmet. Alla yrkesprogram ger numera grundläggande högskolebehörighet.

Österänggymnasiet har även Introduktionsprogram för de som saknar grundskolebehörighet.

Österängandan är något extra

Våra elever brukar framhålla den speciella österänganda som gör att gymnasietiden upplevs som både positiv och utvecklande.
Under årens lopp har flera av våra elever på yrkesprogrammen skördat stora framgångar på yrkestävlingar, såväl nationellt som internationellt.
Vi erbjuder tre högskoleförberedande program samt tre yrkesprogram. Vi erbjuder även många möjligheter inom individuellt val. Hos oss går det att hitta utbildningar som passar de allra flesta.
Språk och Ungt företagande kan du läsa i olika omfattning på alla program och för dig som inte är behörig till gymnasiet finns det ett introduktionsprogram.
Utöver gymnasieutbildning bedriver vi även vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Maten lagas i eget kök

Maten som eleverna serveras lagas i skolans egna kök med hjälp av blivande kockar på Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Skolan har en egen butik, där kan du handla kakor, bröd och mat som tillverkas av eleverna på de olika livsmedels-utbildningarna.
Österänggymnasiets elevkår är mycket aktiv för att du som pluggar ska trivas. Under terminerna ser de till att det händer ¨saker för alla smaker¨.

Biblioteket

Biblioteket är en resurs för dig i ditt skolarbete. Här hittar du böcker, tidningar och tidskrifter och informationskällor i form av databaser och andra elektroniska medier.

Här får du handledning och stöd i informationssökning och källkritik och hjälp med att hitta material och böcker som du vill läsa bara för nöjes skull eller för skolarbete.

Här finns studieplatser där du kan sitta och plugga för dig själv och ställen där det passar bra att arbeta tillsammans, i grupprummen Lennart eller Lars-Göran till exempel.

Skolbiblioteket är inte bara själva rummet dit du kan komma. Biblioteket kan också komma till dig i ditt klassrum med bokpresentationer eller för att tillsammans med din lärare hjälpa dig att utveckla ditt källkritiska förhållningssätt och ge dig nya verktyg för att söka och använda information från olika källor.

Skolbiblioteket har ett särskilt ansvar också för att stödja dig som har något läshinder med alternativa verktyg som underlättar för dig att lyckas bra i skolan. Du kan få tillgång till talböcker via Legimus och alla elever har tillgång till sina läroböcker inlästa via Inläsningstjänst. Hör av dig till skolbiblioteket så får du hjälp med inloggningsuppgifter.

Informationstjänster

Som elev når du våra informationstjänster och bibliotekskatalogen via ditt googlekonto. Hör av dig om något inte fungerar eller när du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.

Hjälpte informationen på sidan dig?