Samhällsvetenskapsprogrammet

böcker på hög

Ett högskoleförberedande program med den nationella inriktningen samhällsvetenskap, som ger möjlighet till bredare och djupare studier inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Programmet för dig som...

  • Har intresse av SO-ämnena och i synnerhet samhällsfrågor samt har goda kunskaper inom dessa ämnen från grundskolan.
  • Vill ha en bred behörighet till universitet och högskola.

Tonvikten i utbildningen

  • Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, filosofi, psykologi och moderna språk.
  • Samhällsinriktade kurser som behandlar demokrati, politik, internationella frågor, etik, ekonomi och miljö.

Programmet ger dig möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet samt din förmåga att ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Detta får du

Inom de samhällsvetenskapliga karaktärsämnena får du lära dig om människors livsvillkor i Sverige, Europa och i världen både förr och nu. Du får läsa om hur människor fungerar och om samspelet mellan individer och grupper i samhället.

Dessutom får du träffa politiker och beslutsfattare samt göra intressanta studiebesök där vi till exempel i årskurs 2 åker till Stockholm för att ta del av politik, kultur och samhälle. Moderna språk är också ett av karaktärsämnena. På Österänggymnasiet kan du välja mellan att läsa tyska, franska eller spanska.

Framtidsutsikter

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en högskoleförberedande grund för vidare studier likväl som arbete inom många branscher.

Programmet utvecklar dina kunskaper som behandlar demokrati, politik, internationella frågor, etik, ekonomi och miljö. Programmet ger dig möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet samt din förmåga att ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Läser du Samhällsvetenskapsprogrammet på Österäng kan du sedan läsa vidare för att t ex bli:

  • Lärare
  • Socionom
  • Journalist
  • Statsvetare
  • Psykolog

Film som beskriver SA-programmet

 

Hjälpte informationen på sidan dig?