Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Vad innebär introduktionsprogram hos oss

Läs in din behörighet och sök in på ett nationellt program eller praktisera och läs grundskolekurser och gymnasiekurser samtidigt för att senare kunna söka dig ut på arbetsmarknaden.

Behöriga och engagerade lärare bedriver undervisning i små grupper och vi har god tillgång till specialpedagog, skolsköterska, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Det är dina behov och önskemål som står i centrum och i samråd med studie- och yrkesvägledare tar vi fram en individuell studieplan och schema. Vi erbjuder undervisning på grundskolenivå i följande ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • SO (Historia, Samhällskunskap, Religion, Geografi)
  • NO (Fysik, Kemi, Biologi)
  • Teknik
  • Hemkunskap
  • Idrott
  • Bild
  • Slöjd

Det finns också möjlighet att, i mån av plats, läsa gymnasiekurser tillsammans med elever på nationella program.

Våra praktiksamordnare hjälper till med praktikplatser för de elever som så önskar.

Alla våra elever kommer att få möjlighet att "prova på" det, eller de, nationella program som de är intresserade av att söka vidare till.

Vi jobbar aktivt med värdegrundsfrågor och integration. Eleven i centrum och allas lika värde är viktiga hörnstenar för vårt arbete.

De fyra introduktionsprogrammen


Det finns fyra olika introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett annat nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar sedan hur den individuella studieplanen ska se ut. En elev som avslutar ett introduktionsprogram får ett gymnasieintyg.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Programinriktat val


Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Det är din hemkommun som ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. Du är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion


Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på Programinriktat val eller på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ


Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion


För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen innehåller undervisning i svenska och andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?