Nytt föreningsbidrag för större investeringar

Artikeln publicerades 27 mars 2024

Bygginteriör

Föreningar som behöver bygga eller göra större renoveringar på sina anläggningar och lokaler kan söka medel från ett nytt investeringsbidrag.

Kristianstads kommun öppnar nu möjligheten för föreningar att söka det nya föreningsbidrag som kallas "Investeringsbidrag – större".

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra större investeringar på sin anläggning eller lokal. Bidraget kan sökas av alla typer av föreningar som på något sätt är bidragsberättade från någon nämnd i kommunen, men ska främst ha fokus på att vara till nytta för barn och unga.

– Det här ger en möjlighet för föreningar som är verksamma i Kristianstads kommun, att söka stöd för sina investeringar säger Camilla Palm (M) kommunstyrelsens ordförande

Investeringar över 250 000 kr

Det nya bidraget för större investeringar gäller föreningar som behöver satsa mer än 250 000 kronor. Kommunens årliga bidragssumma blir 1 miljon kronor. Sista ansökningsdatum för att kunna få del av bidraget i år är den 30 april.

– Genom att införa det här bidraget hoppas vi kunna möta behov som finns hos föreningar med egna anläggningar och lokaler. Det här blir ytterligare ett sätt för Kristianstads kommun att stödja föreningslivets viktiga insatser i vårt samhälle, säger Camilla Palm.

I fortsättningen kommer "Investeringsbidrag –större" att ha sista ansökningsdag i september inför nästkommande år, men för 2024 gäller alltså en speciallösning för det nyinrättade bidraget. Det gäller alltså för föreningar som planerar större investeringar under det här året att sätta igång med ansökan så att den blir klar redan under april.

Hos kommunens nämnder finns sedan tidigare ett antal olika bidrag som delas ut till föreningar. Bland annat finns ett investeringsbidrag även för mindre investeringar som kan sökas av föreningar som är bidragsberättigade från kultur- och fritidsnämnden. Föreningar med egen anläggning kan också få driftbidrag. Kommunalt aktivitetsstöd fördelas till verksamheter för barn, ungdomar och för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Andra bidrag kan sökas för aktiviteter och verksamheter inom kultur, inom studieförbund, för pensionärer och för frivilliga insatser inom socialt arbete och integration.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?