Nya möjligheter för Nya Vallbjörka och andra

Artikeln publicerades 20 mars 2024

Nu får Nosaby IF får möjligheter att utveckla Nya Vallbjörka. Kommunstyrelsen tog beslut om att förlänga arrendevtalet till 2037 och en ny detaljplan håller på att arbetas fram. Även andra föreningar kan söka ett nytt investeringsbidrag för större investeringar.

Med en längre avtalsperiod kan idrottsföreningen söka bidrag från Riksidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden för bland annat en konstgräsplan och installation av solceller.

Inom kommunen pågår också ett detaljplanearbete som bland annat syftar till att medge utveckling av idrottsplatsen samtidigt som den gamla golfbanan kan göras om till ett våtmarks- och rekreationsområde.

Nytt investeringsbidrag för föreningar

Kommunstyrelsen fattade vid sitt marssammanträde också beslut om vilka bestämmelser som ska gälla för föreningar som vill söka det det nya föreningsbidrag som kallas "Investeringsbidrag - större". Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra större investeringar på sin anläggning eller lokal. Det ska kunna sökas av alla typer av föreningar som på något sätt är bidragsberättade från någon nämnd i kommunen, men ska ha fokus på att vara till nytta för barn och unga.

Sedan tidigare finns ett investeringsbidrag som kan sökas av föreningar som får bidrag från kultur- och fritidsnämnden för investeringar av olika storlek. Det nya bidraget för större investeringar gäller föreningar som behöver satsa mer än 250 000 kronor. Kommunens årliga bidragssumma blir 1 miljon kronor. Sista ansökningadatum inför hösten är den 30 april. Mer information om bidraget kommer inom kort på webbsidan om kommunala bidrag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?