Specialistundersköterska - äldres hälsa och ohälsa

Utbildningen ger dig förutsättning för en anställning som specialistundersköterska. Den bedrivs som en nodutbildning på halvtid under två års tid med en dags digitalt lärarledda lektioner/ vecka. Ansökan är öppen 1 februari – 15 maj 2024 och sker digitalt.

Utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som är undersköterska och intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom äldres hälsa och ohälsa. Under två års tid på halvfart tar du del av i genomsnitt en dags digitalt lärarledd undervisning/vecka, så kallad fjärrundervisning. Vid undervisningstillfällena sitter du tillsammans med några av dina studiekamrater på en studieort, en så kallad nod, i ditt närområde. Mellan lektionstillfällena arbetar du med självstudier via den digitala lärplattformen. För att du ska kunna omsätta dina nyförvärvade kunskaper och vara väl förberedd inför dina kommande arbetsuppgifter kommer en del av utbildningen att bestå av Lärarande i arbete (LIA).

Yrket

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med en åldrande befolkning och gör det angeläget att arbeta med att stärka det friska samt förebygga ohälsa och skador bland äldre. Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i omvårdnaden och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen och ger dig chans att prova dina kunskaper och öka förståelsen för ditt framtida yrke.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola.

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Medicin 1, 150 p eller motsvarande
Psykologi 1, 50 p eller motsvarande
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p eller motsvarande.

Dessutom måste du ha dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vårdyrkesområdet som undersköterska, 1 år på heltid eller 2 år på halvtid.

Har du annan utbildning än som än angiven i det länkade dokumentet ”Behörighet och urval”, hör av dig till utbildningsanordnaren.

Behörighetsgivande kompletteringar är tillåtna till och med 30 maj 2024.

Urvalsprov äger rum i Kristianstad juni 2024.


Kontaktpersoner för utbildningen

Titel


Ansvarsområde


Telefon


Utbildningssamordnare
Jennie Saming

Frågor om utbildningen


0728-85 78 03

Utbildningsledare
Karin Persson

Frågor om utbildning och antagning


044-13 67 87


Utbildningsadministratör
Carina Andersson-Ekberg

Antagning, intyg, betyg, CSN


044-13 67 45


Rektor
Annika Persson

Ekonomi, organisation och personalYrkeshögskolan Kristianstads kommun
Vuxenutbildningen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

CSN-tider läsåret 24/25
Specialistundersköterska - äldres hälsa och ohälsa start Ht-24
2024-08-26 - 2025-05-30                                  100 yhp            40 veckor    

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?