Redovisningskonsult

Kvalificerad och bred utbildning inom det praktiska redovisningsområdet. Utbildningen är platsbunden, två år, på heltid och ger 420 YH-poäng.

Vi har sökt om utbildningen men ej fått den 2024. Vi kommer att söka om denna utbildning via Myndigheten för yrkeshögskolan med start hösten 2025 och väntar besked under januari 2025.

Bli en skicklig yrkesutövare

I arbetet som redovisningskonsult arbetar du med allt från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer. Det kan även bli aktuellt att arbeta med ekonomisk styrning genom att göra budgetar och ekonomiska kalkyler inför viktiga beslut kring investeringar eller krediter. Digitala verktyg används i stor utsträckning vilket gör det möjligt att alltid vara uppdaterad i realtid när det gäller företagets ekonomiska ställning. Du får förutom aktuella teoretiska och praktiska kunskaper även möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och du uppmuntras att analysera och ifrågasätta för att bli framgångsrik i din framtida yrkesroll. Din framtida arbetsplats kan bli antingen på en ekonomiavdelning på ett företag, på en redovisningsbyrå eller i en offentlig förvaltning.

I samarbete med arbetslivet och högskolan

Utbildningen genomförs i samarbete med arbetslivet och Högskolan Kristianstad. En fjärdedel av utbildningen genomförs på högskolan där du studerar handels- och beskattningsrätt och en fjärdedel består av LIA (Lärande i arbete). LIA:n genomförs på olika arbetsplatser runt om i företrädesvis Skåne, Blekinge och Småland och där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i olika praktiska situationer. Under LIA:n får du också möjlighet att skapa nätverk som kan vara värdefulla inför kommande anställningar i en bransch som törstar efter kompetenta redovisningskonsulter.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola.
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

- Matematik B/2a/2b/2c eller motsvarande.
- Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande.

Saknar du dessa gymnasiekurser, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer information angående detta.


Kontaktpersoner för utbildningen

Titel


Ansvarsområde


Telefon


Utbildningssamordnare
Pia Pålsson

Frågor om utbildningen


0728-85 84 72

Utbildningsledare
Karin Persson

Frågor om utbildning och antagning


044-13 67 87


Utbildningsadministratör
Carina Andersson-Ekberg

Antagning, intyg, betyg, CSN


044-13 67 45


Rektor
Annika Persson

Ekonomi, organisation och personalYrkeshögskolan Kristianstads kommun
Vuxenutbildningen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

CSN-tider läsåret 24/25
Redovisningskonsult start Ht-23
2024-08-12 - 2025-05-23                                  205 yhp            41 veckor  

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?