Medicinsk vårdadministratör

Medicinska sekreterare i lektionssal på yrkeshögskolan i Kristianstad.

Yrkesinriktad utbildning som ger dig förutsättningar för en anställning som medicinsk sekreterare. Utbildningen är platsbunden, två år, på heltid och ger 400 YH-poäng. Ansökan är öppen 1 februari – 15 april 2024 och sker digitalt.

Nytt namn 2024: Medicinsk vårdadministratör

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beslutat att alla utbildningar till medicinsk vårdadministratör eller medicinsk sekreterare ska ha ett nationellt likvärdigt innehåll. På grund av detta byter vi namn på utbildningen till medicinsk vårdadministratör för den utbildning som startar i augusti 2024, samt gör förändringar i kurserna så de följer de nationella föreskrifterna.

Din framtida yrkesroll

Medicinsk sekreterare är ett yrke som har utvecklats och förändrats mycket de
senaste åren. Dina arbetsuppgifter består av digital kommunikation och
dokumentation, registrering och rapportering av patientrelaterade uppgifter inom
hälso- och sjukvård samt samordning av vårdrelaterade administrativa uppgifter.
Användning av korrekt tangentbordsteknik är viktigt i din framtida yrkesroll.
Utbildningen och yrket passar dig som lägger stor vikt vid noggrannhet, är
serviceinriktad, har ett språkintresse, är stresstålig samt tycker om att arbeta med
administration.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med hälso- och sjukvården. Lärande i
arbete (LIA) ingår i utbildningen. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska
kunskaper i olika praktiska situationer. LIA:n ger dig ökad förståelse för det
mångfacetterade yrket som äger rum på en vårdenhet. Den ger dig också möjlighet
att skapa värdefulla nätverk inför kommande anställning som medicinsk sekreterare.
I takt med utvecklingen inom hälso- och sjukvården råder fortsatt stor efterfrågan på
denna kompetens.

Sekreterare

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola. 
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:
- Svenska 2/B, Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande 
- Engelska 6/B eller motsvarande.

Saknar du dessa gymnasiekurser, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du
söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer
information angående detta.

Behörighetsgivande kompletteringar är tillåtna till och med den 30 april 2024.

Urvalsprov äger rum i Kristianstad, fredagen den 24 maj 2024.


Kontaktpersoner för utbildningen

Titel


Ansvarsområde


Telefon


Utbildningssamordnare
Eva-Marie Andersson

Frågor om utbildningen


0724-67 81 42

Utbildningsledare
Karin Persson

Frågor om utbildning och antagning


044-13 67 87
Utbildningsadministratör
Carina Andersson-Ekberg

Antagning, intyg, betyg, CSN


044-13 67 45


Rektor
Annika Persson

Ekonomi, organisation och personalYrkeshögskolan Kristianstads kommun
Vuxenutbildningen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

CSN-tider läsåret 24/25
Medicinsk sekreterare start Ht-23
2024-08-12 - 2025-05-02                                  190 yhp            38 veckor
Medicinsk sekreterare start Ht-24
2024-08-19 - 2025-05-30                                  205 yhp            41 veckor

Utbildningens innehåll med start höstterminen 2024

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?