Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Yrkesinriktad utbildning som ger dig förutsättningar för en anställning som stödpedagog. Utbildningen är två år och bedrivs på deltid på distans med träffar i Kristianstad 2 dagar/månad. Ansökan är öppen till och med 31 juli 2024 och sker digitalt.

Utbildningen

Utbildningen är en distansutbildning på halvfart under 2 års tid. Två dagar per månad träffas ni i Kristianstad, resterande tid är självstudier. För att du skall vara väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv och även ges möjlighet att knyta kontakter kommer en del av utbildningen att bestå av Lärande i arbete (LIA).

Yrket

Som stödpedagog arbetar du inom olika LSS-verksamheter med ett övergripande pedagogiskt ansvar och med individen i fokus. Respekt, integritet och vägledning är centrala begrepp i ditt dagliga arbete ute i verksamheterna.

Utbildningen ger specialistkompetens inom LSS-verksamheten och leder vidare till en ny yrkesroll med övergripande pedagogiskt ansvar. Arbetet innebär handledning av kollegor för att möta personen du samarbetar med på bästa sätt utifrån varje individs förutsättningar. Utbildningen bidrar med kunskaper om alternativ kommunikation, genomförandeplaner, kvalitetsarbete, värdegrundsfrågor och lagstiftning. Utbildningen ger dig en möjlighet att få en kompetenshöjning och därmed kunna inta en mer pedagogiskt ledande roll på arbetet.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen och ger dig chans att prova dina kunskaper och öka förståelsen för ditt framtida yrke.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola.
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Specialpedagogik 1 100 p eller motsvarande
Specialpedagogik 2 100 p eller motsvarande
Hälsopedagogik 100 p eller motsvarande
Svenska 2/Svenska som andra språk 2 100 p eller motsvarande

Dessutom måste du ha 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid, eller 2 år på minst halvtid,  inom området stöd till personer med funktionsnedsättning.

Saknar du dessa gymnasiekurser, men har dokumenterad yrkeserfarenhet, kan du
söka via reell kompetens. Kontakta gärna utbildningsanordnaren för att få mer
information angående detta.

Har du annan utbildning än som än angiven i det länkade dokumentet ”Behörighet och urval”, hör av dig till utbildningsanordnaren.

Behörighetsgivande kompletteringar är tillåtna till och med 30 maj 2024.


Kontaktpersoner för utbildningen

Titel


Ansvarsområde


Telefon


Utbildningssamordnare
Agneta Ryfelt

Frågor om utbildningen


0733-13 52 23

Utbildningsledare
Karin Persson

Frågor om utbildning och antagning


044-13 67 87


Utbildningsadministratör
Carina Andersson-Ekberg

Antagning, intyg, betyg, CSN


044-13 67 45


Rektor
Annika Persson

Ekonomi, organisation och personalYrkeshögskolan Kristianstads kommun
Vuxenutbildningen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

CSN-tider läsåret 24/25
Stödpedagog start Ht-23
2024-09-09 - 2025-05-30                                  95 yhp               38 veckor
Stödpedagog start Ht-24
2024-08-26 - 2025-06-13                                 105 yhp            42 veckor   

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?