Innehåll och målgrupper

Klackabacken i Vä

Vatten, mat och dryck är värden som kännetecknar Kristianstads platsvarumärke. Här finns information om varumärket och våra målgrupper.

Den danske kungen Christian IV hade storslagna planer för den plats i Skåne som han gav sitt eget namn. Han tyckte det var en perfekt plats och att vattnet var ett bra skydd mot svenskarna. Långt före kungens ankomst levde människor vid havet, sjöarna och ån. De fattade att det är finns enorma fördelar att bo nära vatten. Det tycker vi som bor här fortfarande. Vår plats är här. Tillsammans skapar vi platsen Kristianstad.

Bakgrund

Behovet av ett platsvarumärket som kan hjälpa oss att kanalisera all stolthet vi känner för den här platsen har lyfts fram ofta de senaste åren. Platsvarumärket är resultatet av en längre tids samverkan mellan kommunen och olika intressegrupper. Våra gemensamma erfarenheter har samlats i olika delar på den här webben.

Vad hittar du på våra sidor?

Innehåll och målgrupper

 • De punkter vi lyfter fram som typiska för Kristianstad och dess befolkning
 • Vilka målgrupper vi främst vänder oss till med informationen om vår plats

Tips för användaren

 • En handbok för platsvarumärket som i breda penseldrag förklarar vad som är speciellt för Kristianstad.

Verktygslåda 

 • PowerPointpresentation med vårt grafiska manér
 • Grafiska hjälpmedel som logotyper, typsnitt och färger
 • Bilder och filmer om Kristianstad med och användarinformation 

Utgångspunkt Kristianstad

Så här kan vi hjälpas åt att tala om platsen Kristianstads grundläggande värden.

 • Vatten finns det överallt
 • En skånsk pärla som fler har kvar att upptäcka
 • En stark bransch av mat och dryck

Ord som beskriver oss som bor här

 • Kreativa
 • Stolta
 • Välkomnande

Platsen

Modiga, engagerade invånare, flertalet bor utanför staden, nära vatten.

 • En stor bit av Skåne
 • Kristianstad Vattenrike – utsett biosfärområde av UNESCO
 • Milsvid lång kust
 • Norra Europas mest värdefulla vattenmagasin
 • Sjöriket

Karaktären

Vi gillar mat och dryck, särskilt vatten.

 • Internationellt erkända varumärken
 • Matinnovationscentrum
 • Sveriges mesta vatten
 • Storskalighet möter småproducenter

Livsstilen

 • Friluftsliv
 • Strandliv
 • Sjöliv
 • Evenemang i världsklass
 • Vi gillar att samarbeta

Den blå tråden - vattnet

En stor del av människan består av vatten, precis som Kristianstad. Vattnet flyter genom, över och under vår plats, karaktär och livsstil. Det är vår blåa tråd.

Tillsammans arbetar vi för att sprida ordet om Kristianstad och vilken pärla vår plats är. Framtiden finns i Kristianstad.

Målgrupper för platsvarumärket

Besökare

Ett besök hos oss gynnar handel och näringsidkare, men är också en kontakt med en potentiell ny invånare.

 • En positiv känsla för platsen ökar chansen att någon vill välja en framtid i Kristianstad

Medborgare

 • Människor som deltar i ett positivt sammanhang mår bättre och blir bra ambassadörer.
 • Tusentals stolta ambassadörer för platsen är en bra grund att bygga vidare på.

Näringslivet

 • Att Kristianstad sakligt kan visa att vi är en plats med positiva värden underlättar nyetablering och nyrekrytering för näringslivet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?