Platsvarumärket Kristianstad

Åhus strand en sommardag.

Kristianstad är platsvarumärket för det geografiska området Kristianstads kommun. Vi använder det för att visa rikedomen och möjligheterna som finns i vår del av världen - Kristianstad. Tillsammans berättar vi om platsen vi gillar mest och bygger platsvarumärket. Här finns det du behöver veta.

Milsvida sandstränder, härliga havsbad, särpräglade våt­marker och sjöar. Under ytan kristallklart grundvatten samlat i norra Europas största grundvattenmagasin. Frihetsälskare med ett stort intresse för och kunskap om mat och dryck, det är några av kännetecknen för platsen vi gillar bäst och alla de människor som finns här. Vårt platsvarumärke beskriver vad vi är och vad vi vill.

Vad är ett platsvarumärke?

För alla oss som bor här rymmer platsvarumärket vår sammantagna känsla och uppfattning om platsen. Platsvarumärket har ingen ägare. Det består av:

  1. En fysisk del, alltså vårt geografiskt läge, alla byggnader och olika miljöer
  2. Alla människor som bor och verkar här
  3. Vår historia
  4. Våra ambitioner och ”anda”.

Ett stort arbete i sammanfattning

Arbetet med platsvarumärket har gjorts i samverkan mellan Kristianstads kommun, förenings- och näringslivet och särskilda styrgrupper. Uppgifterna är framtagna under möten och workshops. De sammanställs och hålls tillgängliga av Kristianstads kommun till nytta för alla som vill hjälpa till att lyfta platsen Kristianstad.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?