Ombyggnad - Kanalgatan

2 februari – 30 november 2024

Kanalgatan byggs om till stadsgata.

Ombyggnationen sker mellan Södra Kanalgatan - Snapphanevägen i fyra etapper under 2024. Aktuell avstängd etapp återfinns i rött på kartan nedan (hela projektet i orange).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?