Ombyggnad - Kanalgatan

2 februari – 30 november 2024

Kanalgatan byggs om till stadsgata.

Ombyggnationen sker mellan Södra Kanalgatan - Snapphanevägen i fyra etapper under 2024.

Sträckan Södra Kaserngatan - cirkulationsplatsen är färdigombyggd och öppen för trafik.

Aktuell avstängd etapp återfinns i rött på kartan nedan (framtida etapper i orange).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?