Visionärt och frågvist i fullmäktige

Artikeln publicerades 5 mars 2024

Kristianstads kommunfullmäktige blickade framåt mot de kommande fyra årens färdplan och mot högskolebygge i centrum vid sitt marssammanträde. Många frågor om många ämnen ställdes i interpellationer och frågestund.

Mötet inleddes med en information av AB Kristianstadsbyggens VD Henrik Strand, som visade visionsskisser och berättade om planerna för ett nytt citycampus som är avsett att stå klart till höstterminen 2029.

Kommunrevisorerna redovisade sin granskning av investeringsprocessen i C4 Energi AB, som gav grönt ljus på alla revisionsfrågor.

Fullmäktige klubbade enhälligt den strategiska färdplanen som ska vara vägledande för kommunens utvecklingsarbete 2025–2028. Fokus ligger på utbildning, arbetsmarknad och trygghet.

Inte mindre än 36 medborgarförslag hade tagits emot inför månadens kommunfullmäktige. De allra flesta handlade om önskemål kring gångstigar, cykelvägar och belysning. Bland de övriga fanns bland annat förslag om att Linnérundan ska kunna användas året runt, att vattentornet ska dekoreras med färg och en eldsflamma och att gamla banken och förskolan i Arkelstorp kan användas som mötesplats. Alla medborgarförslag skickades vidare till olika nämnden för vidare behandling, utom ett som avslogs eftersom det gällde en vägsträcka som tillhör Trafikverket.

Sex interpellationer, det vill säga skriftliga frågor inlämnade i förväg med skriftliga svar som är öppna för allmän debatt även med andra fullmäktigeledamöter, togs upp på mötet. De sex interpellationerna var:

  • Martin Hallingström Skoglund (S) till Camilla Palm (M) om Evenemangsstrandens prioritet.
  • Mikael Persson (V) till Camilla Palm (M) angående medborgarlöftet med polisen.
  • Daniél Tejera (L) till Camilla Palm (M): Hur används statsbidragen för brottsförebyggande arbete?
  • Daniél Tejera (L) till Ian Fernheden (SD) om nedskärningar av trygghetsskapande insatser.
  • Jan Lindelöf (S) till Camilla Palm (M) om tvillingprojekt med Ukraina.
  • Mikael Persson (V) till Camilla Palm (M) om personalutköp i kommunen.

Även efter den långa interpellationsdebatten hängde frågvisheten kvar i sessionssalen när det blev tid för ledamöternas frågestund med korta, oförberedda frågor och svar. Frågorna handlade bland annat om elleverans till den gamla fängelsetomten, anslaget för större investeringar till föreningslivet, den stängda psykakuten, barn- och utbildningsförvaltningens avtal och användning av AV Media Skåne, synpunkter på omsorgsförvaltningen till patientnämnden och vem som är bäst lämpad att svara på vissa frågor i fullmäktige.

Dessutom lämnades det utrymme för två tack. Mikael Persson (V) riktade under frågestunden ett tack till kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Olsson (M) för att en skärm med Skånetrafikens tider kommit upp i Kristianstads badrike. När sammanträdet avslutats kallade fullmäktiges ordförande Bo Silverbern fram ledamoten Anna-Kerstin Larsson och överräckte tacksamt en bukett blommor från presidiet för att hylla hennes 40 år som vigselförrättare.

Följ hela sammanträdet eller delar av det i webbsändningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?