Vässade ambitioner i nytt klimatkontrakt

Artikeln publicerades 11 december 2023

Signering av Kristianstads kommuns klimatkontrakt version 2023. Camilla Palm på plats i Stockholm med de andra kommunernas kommunalråd som deltar i Viable Cities..

Signering av klimatkontrakt i Stockholm den 8 december 2023. Tredje från vänster: Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande i Kristianstads kommun.

Fredagen den 8 december skrev Kristianstads kommun på ett nytt klimatkontrakt. Klimatkontraktet är en del inom innovationsprogrammet Viable Cities och har vässats med tre nya skarpa åtaganden för 2024.

Kristianstad är en av 23 svenska kommuner som antagit utmaningen om klimatneutrala städer till 2030 och är en del av innovationsprogrammet Viable Cities.

– Kristianstads kommun har skruvat upp ambitionerna genom att fokusera tydligare på omställningen av livsmedelssystemet och stärka samverkan med de lokala aktörerna, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi är en livsmedelskommun och det ska vi vara stolta över.

I årets klimatkontrakt gör Kristianstads kommun tre skarpa åtagande för 2024. De två första handlar om kolinlagrande metoder och samverkan inom livsmedelssektor, i syfte att skapa ett klimatneutralt och motståndskraftigt livsmedelssystem i Kristianstad. Det tredje åtagandet gäller hållbart resande och att fler invånare ska få möjlighet att prova nya resvanor.

Vi är så många nu som vill förändra

Kristianstads kommun arbetar ihop med Högskolan Kristianstad, Krinova, Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Skåne och Naturskyddsföreningen för att accelerera den lokala klimatomställningen. Även invånare och näringsliv är involverade.

– Invånarna i Kristianstads kommun har upplevt klimatförändringarnas konsekvenser. Höststormen Babet gav oss en rejäl påminnelse om naturens krafter och borde göra oss alla än mer motiverade att minska vår negativa klimatpåverkan, poängterar Linnéa Skoogh, projektledare för Klimatneutrala Kristianstad 2030.

Camilla Palm fortsätter:

– Vi ska också vara stolta över den omställning som vi kan göra tillsammans med våra näringsidkare. Jag ser med tillförsikt på framtiden eftersom vi är så många nu som vill förändra.

Klimatkontraktet signerades på Viable Cities Day i Stockholm den 8 december 2023.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?