Steg framåt för näringslivsprogram

Artikeln publicerades 26 mars 2024

Workshop för att ta fram näringslivsprogram 25 mars 2024

En viktig del i arbetet med kommunens nya näringslivsprogram är att kommunens företagare ska involveras och bidra med synpunkter. Under en dialoglunch träffades därför ett trettiotal företag för fler dialoger och workshops.

Mötet i rådhuset inleddes av Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande, som lyfte målet med näringslivsprogrammet och varför det arbetas fram. Näringslivschef Tina Gunnarsson och Jonas Haak, ordförande för Krinova Incubator & Science Park och VD för Kristianstad Airport, berättade sen mer om hur arbetet med näringslivsprogrammet går framåt och vad nästa steg är.

Därefter blev det lunch och gruppdiskussioner om ämnen som berör näringslivet. Det blev intensiva och ärliga dialoger som ska kokas ner och bli viktiga inspel till näringslivsprogrammet.

I och med gårdagens lunchmöte har drygt 100 olika företag och organisationer deltagit i olika möten kring näringslivsprogrammet.

Vad är ett näringslivsprogram?

Programmet ska ge en gemensam riktning för kommunens näringslivsfrågor och tydliggöra den samlade politiska inriktningen. Näringslivsprogrammet ska skapa bättre förutsättningar för företagandet i kommunen och ska gälla både kommunens förvaltningar och bolag. Målet är en bättre helhetssyn och ett mer effektivt arbete med frågorna inom kommunkoncernen.

Dialogen med näringslivet berör områden som lokalt näringslivsklimat, marknadsföring, entreprenörskap, kommunal service, kompetensförsörjning, infrastruktur, etableringar och hållbarhet.

Hur tas ett näringslivsprogram fram?

Programmet tas fram i bred förankring där olika aktörer bjuds in för att komma med synpunkter och tankar. Det innebär intervjuer med entreprenörer, dialog med lokala och nationella branschföreträdare, workshops med kommunens ledande politiker, studiebesök och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och dialog med förvaltningar och bolag.

Programmet ska vara klart under 2024.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?