Risk för källaröversvämningar

Artikeln publicerades 24 januari 2024

Just nu är det stor avsmältning av snö runt om i kommunen. Det innebär en högre risk för källaröversvämningar.

Det är många faktoreer som samverkar till den förhöjda risken för källaröversvämningar. Det handlar om snösmältning, nederbörd, höga grundvattennivåer och tillskottsvatten i avloppsledningar, samtidigt som marken är mättad.

Risken är särskilt förhöjd i orterna Gärds Köpinge, Huaröd, Linderöd, Tollarp, Östra Sönnarslöv. På länken nedan finns information om hur du hanterar - och förebygger - översvämningsskador.

Kommunen vidtar åtgärder vid de kommunala pumpstationer och ledningar där det bedöms ge effekt, men de inkommande vattenmängderna är mycket svårhanterade i nuläget.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?